Kdo pomohl nacistům dostat se k moci? Kdo je podpořil na jejich cestě ke světové katastrofě? Celá předválečná historie Německa ukazuje, že nacisté byli podporováni předními  finančními ústavy Západu. Mezi klíčovými institucemi Západu byly centrální finanční instituce Velké Británie a Spojených států – Bank of England a Federální rezervní systém (FRS) – a s nimi spojené finanční a průmyslové organizace, jejich cílem bylo získat absolutní kontrolu nad finančním systémem Německa a kontrolovat politické procesy ve střední Evropě.


Postupné kroky výše uvedeného plánu:

 • od 1919 do 1924 – připravit půdu pro masivní americkou finanční investici v německém hospodářství
 • od roku 1924 do roku 1929 – zavedení kontroly nad finančním systémem Německa a finanční podporu pro národní socialismus
 • od roku 1929 do roku 1933 – rozpoutání hluboké finanční a hospodářské krize a pomoc nacistům k získání moci
 • od roku 1933 do roku 1939 – finanční spolupráce s nacistickou vládou a podpora její expanzivní zahraniční politiky, zaměřené na přípravu a rozpoutání nové světové války.

V první fázi, hlavní pákou pro zajištění pronikání amerického kapitálu do Evropy byly válečné pohledávky a úzce s tím související problém německých reparací. Po formálním vstupu USA  do 1.světové války, dostali  spojenci (hlavně Anglie a Francie) půjčky ve výši 8,8 miliard dolarů. Celkový součet válečných dluhů, včetně úvěrů poskytnutých Spojeným státům v letech 1919-1921, byl větší než  11 miliard dolarů.

Pro vyřešení tohoto problému věřitelé  zavedli mimořádně obtížné podmínky pro výplatu válečných reparací Německem. Tím bylo způsoben odliv německého kapitálu do zahraničí, došlo k deficitu státního rozpočtu, který byl "jištěn" nekrytými penězi. Výsledkem bylo zhroucení německé měny – velká inflace z roku 1923, která činila 578%. Němečtí průmyslníci začali otevřeně sabotovat veškeré placení reparačních závazků, což způsobilo slavný "Ruhr krizi" – francouzsko-belgickou okupaci Porúří v lednu 1923.

Anglo-americké vládnoucí kruhy počkaly s iniciativou, čekaly až Francie uvízne v  dobrodružství a  neschopnosti vyřešit problém. Americký ministr zahraničí Hughes zdůraznil: "Je třeba počkat,  Evropa musí uzrát, aby přijala americký návrh."

 

V Německu byly údajně objeveny Hitlerovy atomové bomby 

V létě roku 1924, projekt známý jako "Dawes plán" (pojmenovaný podle předsedy Výboru expertů, kteří ji vytvořili – amerického bankéře a ředitele jedné z bank skupiny Morgan), byl přijat na konferenci v Londýně , Vyzval k půlení reparace a vyřešil otázku o zdrojích jejich krytí. Nicméně hlavním úkolem bylo zajistit příznivé podmínky pro investice USA, což bylo možné pouze se stabilizací německé marky.

Za tímto účelem byla nabídnuto Německu velká půjčka ve výši 200 milionů dolarů, z čehož polovina připadala na JP Morgan. Tím anglo-americké banky získaly kontrolu nejen nad převodem německých plateb, ale i nad rozpočtem, systémem peněžního oběhu a do značné míry kreditního systému země. V srpnu 1924, stará německá marka byla nahrazena novou, stabilizovala se finanční situace v Německu a jak výzkumný pracovník GD Preparta napsal, Výmarská republika byla připravena na "nejmalebnější hospodářskou pomoc v historii, po níž následuje největší hořká sklizeň v historii světa "-".

I když formální úvěr byl pro zajištění platby, tak šlo vlastně o obnovení vojensko-průmyslového potenciálu země. Faktem je, že americký kapitál se začal aktivně integrovat do německé ekonomiky.

Celkové množství zahraničních investic v německém průmyslu v letech 1924-1929 činilo téměř 63 miliard zlatých marek (přibližně 30 miliard připadlo na úvěry), a zaplacení reparací – 10 miliard marek.

  "Interessen-Gemeinschaft Farbenindustrie", hlavní dodavatel německé válečné mašinérie,financoval  ze 45% volební kampani Hitlera v roce 1930, a byl pod kontrolou Rockefellerova "Standard Oil". Morgan, přes "General Electric", kontroloval německé rádio a elektrotechnický průmysl přes AEG a Siemens (až do roku 1933, 30% akcií společnosti AEG bylo vlastněných "General Electric") přes Telecom firmy ITT – 40% z telefonní sítě v Německo.

  Kromě toho 30% podílu v letecké výrobní společnosti "Focke-Wulf vlastnila  "General Motors", patřící do rodiny DuPont, která kontrolovala "Opel". Henry Ford kontroloval 100% akcií společnosti "Volkswagen". V roce 1926, za účasti Rockefellerovy banky "Dillon, Reed & Co." získala druhý největší průmyslový monopol v Německu po "IG Farben"  "Vereinigte Stahlwerke" (Steel trust) Thyssen, Flick, Wolff, Feglera etc ,

  Americká spolupráce s německým vojenskoprůmyslovým komplexem byl tak intenzivní a významný, že do roku 1933 klíčové sektory německého průmyslu a velkých bank, jako jsou Deutsche Bank, Dresdner Bank, Donat banky atd byly pod kontrolou amerického finančního kapitálu.

  Politická síla, která měla hrát klíčovou roli v anglo-amerických plánech byla připravena. Hovoříme o financování nacistické strany a A. Hitlera osobně.

  Jako bývalý německý kancléř Brüning napsal ve svých pamětech, od roku 1923 Hitler získal velké sumy ze zahraničí přes švýcarské a švédské banky. Je také známo, že v roce 1922 v Mnichově se uskutečnila schůzka mezi A. Hitlerem a vojenským atašé USA v Německu – kapitánem Truman Smithem. Hitler byl připraven na velký vstup do politiky.

  Ale situace v Německu tomu zatím nenahrávala, jeho strana byla na okraji zájmu a Německo se vzpamatovávalo z válečné porážky.

  Od podzimu 1929 po kolapsu americké burzy byla spuštěna Federálnín rezervnín systémem třetí etapa strategie anglo-amerických finančních kruhů.

  Federální rezervní systém a JP Morgan se rozhodly ukončit poskytování úvěrů Německu, nastala   bankovní a hospodářská krize ve střední Evropě. V září 1931 Anglie opustila zlatý standard, úmyslně ničí mezinárodní platební styk a zcela odřízla finanční podporu Výmarské republiky.

  A tak finanční zázrak nastal s nacistickou stranou: v září 1930 v důsledku velkých darů od Thyssen, "i.g. Farben ", Kirdorf nacistická strana dostala 6,4 milionu hlasů a obsadila druhé místo v Reichstagu, byly aktivované velkorysé investice ze zahraničí.

  Dne 4. ledna 1932 se konala schůzka mezi největším anglickým finančníkem M. Normanem, A. Hitlerem  a von Papenem, kde byla uzavřena tajná dohoda o financování NSDAP. Tohoto setkání se zúčastnili také američtí politici a bratři Dullesovi. Dne 14. ledna 1933 se uskutečnila schůzka mezi Hitlerem, Schroder, Papenem a Keplerem, kde byl plně schválen Hitlerův program a  30 ledna se Hitler stal kancléřem.

   

  Začala čtvrtá etapa

  Postoj vládnoucích kruhů angloamerických k nové vládě byl velmi vstřícný. Když Hitler odmítl zaplatit reparace ani Británie ani Francie na to nereagovala. Navíc, po návštěvě ve Spojených státech v květnu 1933, H. Schacht byl opět určen jako hlava Reichsbank, a po jeho setkání s prezidentem a největšími  bankéři na Wall Street, Amerika přidělila Německu nové úvěry ve výši 1 miliardy dolarů.

  V červnu, během výletu do Londýna a setkání s M. Norman, Schacht rovněž usilovat o anglický úvěr ve výši 2 miliard dolarů a snížení a pak ukončení plateb starých úvěrů. To znamená, že nacisté dostali to, co by nebylo možné dosáhnout s předchozí vládou.

  V létě roku 1934, Británie podepsala dohodu o anglo-německé podpoře, která se stala jedním ze základů britské politiky vůči Třetí říši, a na konci 30. let se tak Německo stalo hlavním obchodním partnerem Anglie. Schroeder Bank se stala hlavním činitelem Německa ve Velké Británii a v roce 1936 jeho kancelář v New Yorku se spojila s Rockefellery a vytvořily "Schroeder, Rockefeller & Co." investiční banku. Jako Hitler sám připustil připravil svůj čtyřletý plán na základě zahraničních finančních úvěrů.

  V srpnu 1934, americký "Standard oil" v Německu získal 730,000 akrů půdy a postavil velké ropné rafinérie, které zásobovaly nacisty pohonnými hmotami. Ve stejné době, Německo tajně převzalo z USA nejmodernější zařízení z továren na výrobu letadel. Tím mohla začít produkce německých letadel.

  Německo obdrželo velké množství vojenských patentů od americké firmy Pratt & Whitney "," Douglas "," Curtiss-Wright "a amerických technologií pro stavbu " Junkers-87 ". V roce 1941, kdy 2.světová válka již zuřila, americké investice v ekonomice Německa činily 475 milionů dolarů. "Standard oil" investoval – 120 milionů, "General Motors" – 35.milonů, ITT – 30 milionů, a "Ford" – 17,5 milionu dolarů.

  Úzká Finanční a hospodářská spolupráce anglo-amerických a nacistických obchodních kruhů v 30. letech a politika appeasementu vedly ke druhé světové válce.