Bayer, BASF a Syngenta žalují Evropskou komisi, aby zvrátili zákaz pesticidů, které po celém světě zabíjí miliony včel. Ohromný tlak veřejnosti sice uspěl a dosáhl průlomového zákazu – nemůžeme ale sedět na zadku a nechat Velké pesticidy, aby nám to zrušily, zatímco včely nám hynou. Už i OSN rozezněla poplašný zvon: Pokud nebudeme okamžitě jednat, hrozí včelám globální vyhynutí. Musíme teď Bayer a spol. ukázat, že jim nebudeme tolerovat upřednostňování jejich profitu před zdravím naší planety.


Bayer se svými přítelíčky udělal novou třídu pesticidů zvaných neonikotinoidy čili neoniky. Neoniky se potírají semena, než se zasadí, načež se jimi ta rostlina pak napustí a hubí hmyzáky, co se u ní zastaví, aby si tam dali něco k snědku. Tyto pesticidy lze snadno nahradit jinými chemikáliemi, které nemají tak zkázonosné účinky na celý potravinový řetězec. Ale společnosti jako Bayern, BASF a Syngenta vydělávají na prodejích neoniků jmění – a tak udělají vše, co mohou, aby své zisky ochránily.

Po ohromné veřejné kampani a po jasných vědeckých důkazech od Evropského úřadu potravinové bezpečnosti, že neoniky představují pro populaci včel ohromné riziko, EU v květnu 2013 tři z těchto hubičů včel zakázala. Tak tento průlomový zákaz však v zájmu včel i našich zdrojů potravin dále braňme.

Podepište tu petici, abyste Bayeru, BASF a Snygentě řekli, že má svou agresivní žalobu stáhnout!

Co je horší, EU hlásí, že by mohla kvůli ohromnému průmyslovému lobbování zrušit tucty zákazů pesticidů. Nemůžeme přeci dovolit, aby Bayer a spol. zastrašovali evropské úřady. Současný zákaz včely hubících pesticidů se má letos revidovat, tak si dejme pozor, aby úsilí lobbyistů tentokrát neuspělo!