Poznámka: ‚Je suis,“ znamená francouzsky „Já jsem“. Objevovalo se to na transparentech při demonstracích za Charlie Hebdo – ‚Je suis Charlie.‘ Masivní teroristické útoky se upekly hned poté, co se 11. září 2001 objevila fotogenická záminka ‚teroristických‘ útoků v New Yorku, ve Washingtonu a v Pennsylvánii. V Británii státní vysílač rozpumpoval s plnou vervou a veškerou svou záludností propagandu naplno. První na řadě byli lidé z Afghánistánu, zimní bombardování a invaze byly naplánovány měsíce dopředu, dávno před tím, než z Dvojčat začal stoupat dým.


Další byli na řadě lidé z Iráku. Perle, Wolfowitz, Edelman, Bolton a další sionisté si seděli doma stejně troufalí jako drzí. Lidé jako Tom Mangold děsili staré babičky povídačkami o útocích nervovým plynem v Tokijském metru a o tom, jak může Sarin vylitý z žárovky během sekund zabíjet. ‚Svoboda slova se mísila s bratrstvím a demokracií‘, ale jen maličká část vysílacího času se věnovala mluvčím, kteří byli proti terorismu provozovanému státy. Ti si naivně mysleli, že Norimberské protokoly a Charta OSN mají v mezinárodním právu nějaký smysl.

Ta psychopatická kabala z Čísla 10 (britské předsednictvo vlády) dostala páky, aby mohla hýbat s ministerstvem obrany, ministerstvem zahraničí a MI6. V září 2002 byla vyhotovena ‚doktrína‘, ta se ale ukázala být směšnou z opisování slátanou prací nějakého doktoranda z LA. Takže skuteční analytici se jim neskutečně vysmáli. A pak tu byl útok antraxem v ‚zemi svobody‘. To byly samozřejmé falešné vlajky, ale Io a Perle tvrdili, že pocházely z Iráku.

Válečná mašinérie nabírala páru i přes to, že jí většina britských občanů zkoušela sypat písek do soukolí. Usmívajícího se arci-psychopata a válečného zločince Blaira to neodradilo. Druhou doktrínu mnohokrát proprali na počítačích ministerstva obrany a Čísla 10. Další psychopat a bývalý žurnalista z Mirroru Alistair Campbell byl redaktorem, co to roztroubil. Ten terorista Saddám mohl zasáhnout britské síly na Kypru 45 minut po vydání rozkazu.

Ten plánovaný holocaust – masové vraždění lidí lidmi jako obvykle už nabýval svoji vlastní hybnost. Dánská loď MV Barbara vyrazila do Palestiny 1. února z Torquay v Devonu se čtyřmi Brity na palubě. ( 1) Nákladem bylo symbolických padesát tun potravin, zdravotního materiálu atd. Účelem bylo podělit se o naši společnou lidskost s našimi bratry a sestrami v Gaze a vykřiknout proti hrozící válce proti lidu Iráku. Když jsme ve Středozemním moři vyrazili na východ, tak nás předjížděly nákladní lodě směřující k Suezu. Za jediný den byl dohledový důstojník nad naší lodí ‚koaličními‘ teroristy pětkrát vyslýchán. ( 2)

16. března se sešlo bratrstvo společného krveprolití. To trio se sletělo na Azory a skládalo se z capo di tutti Bushe, Blaira a Aznara. ( 3) Ve skutečnosti útok už chvíli běžel; australské speciální teroristické síly už, jak to samy říkají, byly na bojišti.

22. března se masy teroristů z 39 zemí včetně arabských vyhrnuly z Kuvajtu do Iráku po zemi i ze vzduchu a s křižujícími střelami. Ti netřímali pouhé AK47, byli vybaveni vším. Přišli osvobodit devatenáct milionů lidí do Babylónu. K tomu osvobozování patřilo i osvobozování končetin od jejich těl. Konečným altruistickým cílem bylo zavést zlatou demokracii, jaké si užívalo těch 39 národů jako Saúdská Arábie, UK a USA, tedy tu ‚jedinou demokracii‘ na Středním východě, tj. sionistickou entitu. Ale ústřední roli v tom hrál plán koncipovaný Odenem Yinonem.

Jeden střípek tohoto teroru dopadli i na Ali Abbase, tehdy 12 letého, původně z vesnice Zafaraniya u Bagdádu asi 10 dnů poté, co ta operace šoku a ‚úžasu‘ začala. ( 4) Ruku mu to zpopelnilo a předek jeho trupu propálilo do hloubky jednoho palce. Jeho matka v šestém měsíci těhotenství, jeho otec, bratr a nejméně 10 dalších příbuzných bylo při tomto záměrném koaličním teroru upáleno. Podle hlášení těsně po půlnoci 30. března 2003, tj. v 10. dni „Operace irácká svoboda“ tam vybuchla nějaká zbraň, nebo dvě. Vesnice ležela vedle tábora Al Rasheed. Ten býval po roce 1922 základnou RAF, z níž Britové nejspíš tehdy terorizovali domorodce. Ležela asi 15 km od Bagdádského letiště. ( 5)

Došlo tam k velké bitvě o předmostí k Bagdádskému letišti mezi speciálními Republikánskými gardami a americké 7. pěší divizí.

Tři obrázky Aliho – pohled ze strany, pohled od jeho nohou a obrázek Aliho v Kuvajtu po amputaci jeho ruky a seříznutí hloubkové spáleniny z jeho trupu.

Když se člověk podívá pozorně, tak vidí:

  • Jeho hlava a krk, slabiny a nohy jsou bez úhony. Vypadá to, jako by byl ozářen přes obdélníkové okno.
  • Tomu odpovídá i popis jeho zpopelněné ruky. Kosti na některých prstech byly obnažené a vybělelé.
  • Popáleniny zepředu na jeho hrudníku a břiše se směrem dolů po obou stranách trupu zužují. Kdyby jej přímo ozářila ohromná buď tepelná, nebo jaderná radiace, tak by ty ‚spáleniny‘ vypadaly právě takhle. Vzhledem k daleko vyšší tepelné kapacitě trupu v porovnání s pažemi, by bylo zapotřebí delší doby, aby to zpopelnilo i trup.
  • Nemohl se hýbat, jinak by nebylo dosaženo takovéto symetrie.

Představte si jeho utrpení a pozdější utrpení, když se dověděl, že jeho máma a táta byli zabiti. Působením čeho ale ta hrůza vznikla? Energie byla buď tepelná, nebo jaderná. Jako nejpravděpodobnější zdroj vypadá neutronový granát. Tahle zbraň vyvinutá Samuelem T. Cohenem v Livermore ( 6 a 7) má jen omezenou výbušnou sílu a ničí živé tkáně ne však beton či ocel. Vyprodukuje i určité radioaktivní izotopy. Tento příběh a další, k němuž patří i odstranění ‚svrchní vrstvy půdy‘ ( 8) z Bagdádského letiště (a z Fallujah – v jiném článku) podporuje silnou domněnku, že právě takováto ‚Zvýšená radiace‘ byla použita proti obyvatelům Zafaraniye.

Závě r

O tomto teroristickém činu proti oné rodině se nereferovalo. Strašlivá zranění Aliho byla prezentována jako nehoda způsobená válkou. Byl to ale střípek teroristické sestavy o mohutnosti Himalájů. Ten snadno vyprchal z vědomí Evropanů a dalších národů krátce poté, kdy se Irák přeměnil z obyčejné krve a hrůzy na chaos, krev a hrůzu.

Je zajímavé, že ač jsem tyto obrázky publikoval už několikrát, dostával jsem na to jedinou reakci – ‚napalm‘!

Je suis Ali Abbas. Jsme lidem k smrti udupávaným Evropany a topícím se v jejich pokrytectví.

Já jsem Palestinec ( 9).

Dr. David Halpin

[quote align="center" color="#999999"]

  • Vážení a milí čtenáři, děkujeme, že podporujete činnost nezávislého magazínu Vědomí
  • [/quote]

    Překlad: Miroslav Pavlíček

    Zdroj:  globalresearch.ca