Německý krajský soud uznal sňatek 14 leté syrské dívky s jejím 20 letým bratrancem za legální, přestože je v Německu věková hranice k uzavření legálního manželství 16 let. Tento případ znamená průlomový rozsudek s tím, že doplňkový výnos spolkového soudu bude mít dopady pro zemi jako celek. Mezi stovkami a tisíci migrantů přijíždějícími do evropských zemí během těchto osmnácti měsíců je mnoho nezletilých manželek, některým je i jen jedenáct, jiné jsou už matkami. Ale přestože většina evropských zemí stanovuje, že děvčata, aby se mohla vdát, musí být 16 letá, tak si úřady zjevně neví rady s mladými migrantskými nevěstami.


V tom, co se nejspíše stane průlomovým výnosem, rozhodl tento víkend Oberlandesgericht Bamberg (vyšší krajský soud v Bambergu v Bavorsku), že svatba 14-leté dívky s jejím 20 letým manželem musí být uznána za již uzavřený sňatek, když byl uznán za legální v její rodné Sýrii a proběhl podle sunnitských oddacích rituálů.

Byl požádán o výnos, zda je manžel této dívky právoplatným poručníkem této dívky místo jejích rodičů poté, co dívka byly přemístěna z azylového centra, kde oba žili a byli umístěni ve středisku pro náctileté dívky.

Místní činitel pro práci s mládeží, který byl pověřen poručnictvím nad touto dívkou, se s odvoláním na předchozí výnosy, které tomuto manželovi udíleli právo víkendových návštěv, dožadoval, aby tyto návštěvy byly omezeny na tři hodiny, aby se tak tomuto páru zabránilo v souložích.

Dívka však nesouhlasila. Podle nálezu nebyly zjištěny žádné důkazy, že by ten sňatek byl nucený, a poručnictví bylo převedeno naopak na jejího manžela.

Rovněž bylo zamítnuto stanovování návštěvního rozvrhu na základě toho, že on jako její poručník se může touto dívkou volně stýkat, kdykoliv chce. A ve světle faktu, že tento sňatek byl už naplněn, dále pro tento pár navrhl antikoncepci.

Soudce nicméně uznal, že spolkový soud ještě nevydal verdikt, zda legálně uzavřená manželství nezletilých v zahraničí by se měla následně uznávat v Německu, a že tento výnos by tudíž jako takový mohl být prohlášen za neplatný, přičemž spolkový soud přizval, aby k tomu teď vydal rozhodnutí.