Vrcholný činitel Spojených národů (OSN) od vůdců Evropské unie (EU) požadoval, aby přivítali miliony dalších migrantů ze Středního východu a z Afriky. Sliboval přitom, že ta „největší migrace v lidské historii“ se bude jen prudce zrychlovat, jelikož „všichni mladí lidé mají teď mobilní telefony a vidí, co se děje v jiných částech světa,“ a tvrdil také, že Pákistánci a Bangladéšané byli „páteří“ britské ekonomiky. Tyto komentáře Michaela Mollera přichází spolu s tím, jak se z bezpečných zemí převážně ze subsaharské Afriky každý týden k evropským břehům dováží kolem 14 000 migrantů – a to číslo ještě dále rychle roste.


Toto neustálé „vítání“ nekonečných počtů lidí ze zemí s porodností šesti dětí na ženu zvyšuje po celé Evropě obavy, že Evropa zažije scény ‚Z tábora světců‘, tj. z kontroverzního románu z roku 1973 o kolapsu Evropské civilizace pod náporem příchozích z třetího světa přijíždějících na člunech, což se nám teď děje v reálu.

Tento šéf ženevské kanceláře OSN obviňující vůdce EU z „netečného sebeuspokojení a z nedostatku vůdcovství“, protože nemají zavedený systém vítání a hladké integrace těch milionů přes noc, zlořečil hlavám evropských států jako David Cameron kvůli pochybení, když k této záležitosti nevytvořili „pozitivní legendu“. Pan Moller řekl Dane:

„To, co jsme zatím viděli, je největší migrace v lidské historii a ta se bude jen zrychlovat.“

„Mladí lidé mají všude mobilní telefony a mohou vidět, co se děje v jiných částech světa, a to funguje jako magnet.“