Nedávno byla Hillary Clinton zachycena, jak zesměšňuje Donalda Trumpa kvůli chybějícímu podrobnému plánu pro americkou ekonomiku. Tím se šíří poselství, že Trump není k presidentství vhodný, protože nemá žádný plán k pozdvihnutí americké ekonomiky. Je ale opravdu nebezpečnější zvolit presidenta, který dělá hospodářskou politiku za chodu, než takového, co prohlašuje, že má pro nás podrobný plán?


Odpovědí na to je ne, není nebezpečnější zvolit někoho, kdo dělá hospodářskou politiku podle svého instinktu – jako k tomu má sklony Donald Trump – než zvolit někoho, kdo si myslí, že si může ekonomickou budoucnost v pohodě zmapovat. To však ani neznamená, že instinktivní metoda je méně nebezpečná. Ten základní problém je, že tu máme dva soutěžící lidi, co si myslí, že mohou spravovat americkou ekonomiku.

Podstatu toho, proč jsou obě ty filosofie úplně stejně nebezpečné, nejlépe shrnuje F. A. Hayek a jeho předstírání znalosti. Hayek ve své řeči z roku 1974 uvedl:

Na rozdíl od stavu, který existuje ve fyzikálních vědách, v ekonomii a v dalších disciplínách, které pojednávají o ze své podstaty složitých jevech, jsou aspekty událostí, které je třeba brát v úvahu, o kterých můžeme získat kvantitativní data nezbytně omezené a nemusí obsahovat ty důležité… při studiu tak složitých jevů, jako je trh, které závisí na aktivitách mnoha jedinců, všech těch podmínkách, které určují výsledek procesu… to bude těžko možné plně poznat nebo změřit.

Nejsme schopni se dovědět, co přinese budoucnost. Žádný president nemůže přijít s podrobným nebo neprůstřelným plánem nebo shromáždit dostatečnou kohortu expertů, aby mohli vést chování, přání a potřeby 320 milionů lidí.