18. května měl britský Guardian titulek „Západ a Rusko jedou v kurzu směřujícím k válce, říká bývalý velitel NATO,“ a hlásil, že bývalý zástupce velitele NATO, bývalý britský generál sir Alexander Richard Shirreff (který byl nejvyšším spojeneckým velitelem v Evropě v letech 2011-2014) vyjádřil pobouření nad tím, že se Británie s nejvyšší naléhavostí nepřipravuje na válku proti Rusku, a rovněž ohlásil, že „Rusko tak, jak je teď, prohlašuje za nejnebezpečnějšího protivníka Západu, a říká, že Putinův kurz lze zastavit jedině, když se Západ konečně probudí do uvědomění reálné možnosti války a přistoupí k naléhavým akcím.“


… V mráz nahánějícím scénáři předpovídá, že Rusko, aby se vyhnulo tom, o čem věří, že jde o obkličování NATO, zabere území východní Ukrajiny.“ (To je třeba region Donbas , kde probíhá občanská válka.)

To obkličování od NATO se má zjevně ještě rozšiřovat: Shirreff bude teď tedy s NATO spokojený, i když ne s některými jeho členy jako s Británií, jejímž je Shirreff shodou okolností občanem. New Europe ve stejný den vystavila, „NATO vyložilo karty své ruské politiky na stůl,“ a hlásila, že „generální tajemník NATO Jens Stoltenberg a velvyslanec USA u NATO Daglas Lute ve středu 18. května ve dvou různých tiskových konferencích před ministerskou schůzkou představili novou ruskou agendu, která se povede. Oba vůdci NATO řekli, že ten přístupový protokol, který v úterý podepisuje Černá hora, je silným potvrzením politiky otevřených dveří NATO s výslovným zmiňováním Gruzie. ‚Budeme hájit právo Gruzie přijímat svá vlastní rozhodnutí,‘ řekl Stoltenberg.“ Gruzie je na jihozápadním boku Ruska. (USA samotné mají kolem 800 vojenských základen v cizích zemích, a i ty nejméně obydlené východní regiony Ruska by mohly být téměř okamžitě vymazány z mapy, pokud by se k tomu president USA rozhodl. A president Obama je už teď oddán názoru na Rusko, jako na zdaleka „ nejagresivnějšího“ nepřítele na světě, ještě více, než jsou mezinárodní džihádisté.)

Podle zprávy New Europe mluvil Stoltenberg o Dohodě mezi NATO a Ruskem z roku 1997, kde je stanoveno, že:

Členské státy NATO opakují, že nemají vůbec v úmyslu, ani neplánují a nemají důvod vyslat jaderné zbraně na území nových členů, ani žádnou potřebu měnit jakýkoliv aspekt jaderného postoje nebo jaderné politiky NATO – a ani nepředjímají budoucí potřebu to dělat. To zahrnuje i fakt, že NATO nepřijalo žádné rozhodnutí, ani nemá žádný úmysl, ani žádný plán a žádný důvod zřídit na územích těchto členů skladiště jaderných zbraní, ať už stavbou nových skladovacích zařízení pro jaderné zbraně či úpravou starých skladovacích zařízení pro jaderné zbraně. Skladiště jaderných zbraní jsou chápána jako zařízení speciálně konstruovaná k umisťování jaderných zbraní a patří k nim všechny typy zodolněných nadzemních či podzemních zařízení (skladovací bunkry či sklepy) konstruovaných k uskladňování jaderných zbraní.