Světová vláda je už nyní veřejným tajemstvím. Nedávný klip od CNBC, v němž se finanční analytici přiznávají ke svém přesvědčení, že Amerika je pod kontrolou skupiny centrálních bankéřů, kteří budují světovou vládu, je usvědčujícím vhledem do toho, jak už je establishment s jakýmkoliv předstíráním či pokusem o ukrývání své agendy před dokončením profláklý. Během tohoto videa se moderátor ptá hostů: „Pracujeme všichni pro centrální bankéře – je to nakonec už globální vláda – je to už jeden svět – s centrálními bankéři, co to vedou … žijeme všichni a umíráme jen pro to, co činí centrální bankéři?“

„Abych zodpověděl vaši otázku, my všichni jsme naprosto jasnými otroky centrálních bank,“ odpovídá jeden host.

„Jsme víc v područí toho, co dělají centrální bankéři a politici, než v závislosti na fundamentálních ukazatelích ekonomiky,“ dodává další.

A to je jen jeden případ ze záplavy příkladů, které se teď na nás valí, o tom, že bankovní elita buduje světovou vládu na úkor Amerického lidu.

Poté, co s tím po desítky let zacházeli jako s „konspirační teorií“, tak teď establišment už strhává závoj a přikračuje ke snaze, aby Američané bezstarostně přijali to, co bylo celou tu dobu plánováno.

Globální vláda se teď neurvale protlačuje jako „řešení“ na všechny druhy problémů, ale zvláště těch týkajících se finanční krize. Vymývají nám mozky, abychom přijali premisu, centralizovaná vláda v rukou maličké elity je ten jediný zdroj řešení, a že jediná světová měna je nevyhnutelností.

Když poslední ekonomická krize řádila nejvíce, tak člen Bilderbergu a redaktor Financial Times Gideon Rachman argumentoval, že pro diktátorskou světovou vládu je „všechno už připraveno“, aby ji technokratická elita už nastolila.

(V češtině k tomu ZDE)

Rachman v roce 2008 volal po tom, aby globální ekonomiku v rámci oficiální přípravy na globální vládu dostali na starosti autoritářští technokraté, a ta globální vláda je teď už v pokročilém stadiu na cestě s tím, jak jsou ekonomiky Francie, Irska, Německa, Belgie, Itálie, Řecka spolu i s MMF a Evropskou centrální bankou už všechny pokročile pod okupací Goldman Sachs.

(V češtině k tomu ZDE)

Tito technokraté se moc nezdráhali otevřeně oznámit, co to vlastně dělají.

Když byl Herman Van Rompuy v roce 2009 vybrán, aby se stal presidentem EU, oznámil, že finanční krize a úsilí o boj s globálním oteplováním byly konstruovány tak, aby vydláždily cestu ke „globální správě naší planety.“ Rovněž rok 2009 vyhlásil jako „první rok globálního vládnutí.“

Ve stejném roce se k Van Rompuyovi přidal i papež, který rovněž volal po „světové politické autoritě“, co by spravovala globální ekonomiku.

President Světové banky a elitář z Bilderbergu Robert Zoellick rovně otevřeně přiznal plán na eliminaci národní suverenity a na uvalení globální vlády, když pronášel projev v předvečer summitu G20.

Volání po jediné světové měně jakožto klíčové složce globální vlády se ozývalo neustále.

Už ve svém projevu v roce 2000 člen výkonné rady Evropské centrální banky Sirkka Hämäläinen uvedl: „V závěru bych se rád vrátil k předpovědi Paula Volckera. Možná měl pravdu a možná jednoho dne budeme mít jednotnou měnu. Možná, že na evropskou integraci stejně jako na všechny ostatní regionální integrace lze nahlížet jako na krok směrem k ideální situaci plně integrovaného světa.“

Ve své řeči k Výboru pro zahraniční vztahy v roce 2010 bývalý president Evropské centrální banky Jean-Claude Trichet objasnil, že toto Globální ekonomické shromáždění (GEM), které se setkává v ústředí Banky pro vyrovnání mezinárodních závazků (Bank of International Settlements – BIS) v Basileji se „mezi centrálními bankami stane vůdčí skupinou pro globální vládu.“

Trichet dodal, že shromáždění BIS ujistilo, že „tento systém směřuje rozhodně k autentické globální vládě.“

Trichet přikročil k tomu, aby definoval, jak bude globální vláda fungovat.

„Existují četné definice globální vlády. Ve sféře ekonomiky a financí navrhuji, aby globální vládnutí zahrnovalo nejen tu soustavu nadnárodních institucí – včetně mezinárodních finančních institucí – ale i neformální sdružování, které se na globální úrovni vynořilo s progresivní vitalitou. Tato neformální fóra (G7, G10, G20 atd.) jsou pro zlepšení globální koordinace klíčová ve všech oblastech, kde proces tvorby rozhodnutí zůstává ještě národní – ať už to pomáhá s vypracováním uvážlivě odsouhlasených norem či předpisů k realizaci tam, kde je to vhodné, aby se koordinovaly makroekonomické politiky.“

I četní další členové politického establišmentu se už také otevřeně vyjádřili k agendě vytvoření světové vlády. Nejen v reakci na finanční krizi, ale i jako reakci na člověkem způsobenou klimatickou změnu.

V roce 2009 generální tajemník Spojených národů Ban Ki-moon přiznal, že uhlíkové daně vybírané ve jménu zmírnění globálního oteplování by měl vybírat celosvětový orgán.

„Zřídíme strukturu globálního vládnutí, co bude monitorovat a spravovat správu a realizaci tohoto,“ uvedl.

V úvodníku New York Times nazvaném „Můžeme to udělat,“ Ki-moon rovněž napsal, že úsilí uvalit restrikce na emise CO2, „musí zahrnovat i struktury nestranné globální vlády.“

I spoluglobalista a ekologista David De Mayer Rothschild prozradil agendu globální vlády v interview se zpravodajstvím Bloomber.

„K doslovu k tomuto tématu z historie víme, že agendy ve stylu globálního vládnutí jsou ohledně této záležitosti velice těžké … ať jsou u toho všechny ty nejlepší úmysly, je velice těžké to aktivovat,“ sdělil Rothschild.

Podobně i Al Gore ve své řeči z roku 2009 prohlásil, že pokusy regulovat emise CO2 budou taženy „globální vládou a globálními dohodami.“

Plán OSN z roku 2010 pro návrat této organizace k přední linii globálního vládnutí v alarmující míře odhaluje agendu na změnu vlajky z globálního oteplování na „přelidnění“ jakožto prostředku k rozbití středních tříd pomocí „globální redistribuce bohatství“ a zvýšené imigrace k oživení snah o jedinou světovou vládu.

Byrokraté na Klimatickém summitu OSN v Durbanu v roce 2011 načrtli plány na tu nejdrakoničtější, nejztřeštěnější jen vylízanými mozky vyprodukovatelnou dohodu o klimatické změně, jakou kdy kdo vyprodukoval, podle níž by byl západ podroben respektu „k právům Matky Země“ splácením „klimatického dluhu“, který by fungoval jako černý fond k financování tvorby všemocné světové vlády.

V březnu letošního roku vyšel článek v časopise Scientific American, který byl nazván Na odvrácení klimatické katastrofy bude zapotřebí efektivní světová vláda. V tomto článku se tvrdí, že globální management planety je jediným prostředkem pro boj proti globálnímu oteplování.

I když agenda globální vlády na nás dnes cení své zuby zcela otevřeně, následující citáty, které sahají daleko za poslední dvě dekády, potvrzují, že plán globální vlády je realizován po dlouhou dobu.

„Lidé v Americe by dnes byli pobouřeni, kdyby do Los Angeles vstoupily jednotky OSN, aby tam sjednaly pořádek. Zítra nám budou lidé vděčni. Až dojde k tomuto scénáři, lidé se ochotně vzdají svých osobních práv výměnou za bezpečí, které jim bude garantovat světová vláda.“

Henry Kissinger

„Jsme vděčni Washington Post, The New York Times, časopisu Time, jejich skvělým publikacím i jejichž ředitelům, kteří se zúčastnili našich setkání a respektovali slib mlčení po téměř 40 let. Náš plán pro svět by nebylo možné rozvinout, pokud bychom byli během těchto let vystaveni světlu veřejnosti. Svět je nyní vyspělejší a je připravený na to vydat se směrem ke světové vládě. Nadnárodní vláda intelektuální elity a světových bankéřů nad světem je jistě vhodnější, než národní sebeurčení, praktikované v minulých staletích.“

David Rockefeller

„V příštím století budou země, tak jak je známe dnes, zastaralé; všechny státy budou vyznávat jednu globální autoritu a pochopí, že národní suverenita pro ně nebyla až tak dobrým řešením.“

Srobe Talbot

„Potřebujeme novou, globální dohodu – velké ujednání mezi zeměmi a kontinenty tohoto světa.“

Gordon Brown

„Mnohým z nás připadá, že pokud bychom se měli vyhnout možnému katastrofálnímu světovému konfliktu, musíme posílit Spojené národy jako první krok směrem ke světové vládě. Tato vláda by měla být naší vlastní vládě vzorem v legislativě, exekutivě, v soudnictví a v činnosti policie a měla by mít možnost vynutit si mezinárodní právo a udržet mír. Aby bylo možné tohoto dosáhnout, budeme, my Američané, ovšem muset odevzdat něco z naší suverenity. Pat Robertson napsal ve své knize před několika lety, že bychom měli mít světovou vládu, nicméně jedině poté až, dojde k příchodu Mesiáše. Doslova napsal, že jakýkoli pokus dosáhnout světového řádu dříve, musí být nutně práce ďábla. Tedy, přidejte se ke mně, rád se zde posadím po pravici satana.“

Walter Cronkite

„Toto je globální vládnutí v procesu tvoření. Nicméně, musíme souhlasit s tím, že přijmeme závazné povinnosti.“

George Papandreou, bývalý řecký ministerský předseda

„Poprvé v dějinách ustanovuje lidstvo opravdový nástroj globálního vládnutí. Od nejútlejšího věku bychom měli učinit environmentální uvědomění velkým tématem vzdělávání a velkým tématem pro politickou debatu, dokud nebude úcta vůči přírodě stejně tak zásadním tématem jako je ochrana našich práv a svobod. Pokud budeme jednat společně při budování tohoto bezprecedentního nástroje, prvního komponentu autentického globálního vládnutí, budeme pracovat pro dialog a pro mír.“

Jacques Chirac

Po více než sto let využívají ideologičtí extremisté na obou stranách politického spektra takových událostí, jako je například mé setkání s Castrem k tomu, aby útočili na Rockefellerovu rodinu kvůli tomu, že má, jak tvrdí, přílišný vliv na americké politické a ekonomické instituce. Někteří dokonce věří, že jsme součástí tajného společenství, které pracuje proti nejlepším zájmům Spojených států, když charakterizují naši rodinu a mě jako internacionalisty, kteří konspirují s dalšími po celém světě za účelem vybudování integrovanější, globálně politické a ekonomické struktury – jednoho světa, pokud to tak chcete nazvat. Pokud jsem z tohoto obžalován, pak se ke své vině přiznávám a jsem na to hrdý.“

David Rockefeller – Paměti

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: prisonplanet.com

]]>