Komise EU je jasně odhodlána schválit „pravděpodobný lidský karcinogen gykofosát i přes převažující důkazy o jeho jedovatosti. Jsou jasně svolní spolu s Washingtonem upřednostnit stranu Monsanta a lobby chemických herbicidů agro-byznysu před obavami občanů EU o zdraví a bezpečnost. Právně myslící by to mohl nazvat nedbalostním trestným činem. Problém je v nadcházejícím obnovení licence k používání nejspíš karcinogenního glyfosátu, hlavní ingredience široce používaného herbicidu od Monsanta Roundup®.


Intenzita lží a snah o klamání ze strany byrokratů EU bez tváře ohledně problematiky glyfosátu je ukázkou toho, proč čím dál více občanů EU žádá úplný „odchod“ z Evropské unie.

Počátkem tohoto roku doporučila Komise EU opětovné schválení této licence pro kontroverzní glyfosát na dalších 15 let. Prohlásili, že jejich rozhodnutí pro „ANO“ bylo založeno na nálezu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA), že neexistuje žádný důvod myslet si, že glyfosát je karcinogenní.

Tento nález nebyl ani podpořen otevřeným odhalením odpovídající studie EFSA o zdraví a bezpečnosti, o které tvrdil, že z ní vychází, ale šel úplně proti nálezu Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny při Světové zdravotnické organizaci (IARC), že herbicid glyfosát používaný ve většině GMO rostlinách po celém světě a ve spoustě dalších plodin a dokonce i na domácích zahradách je „nejspíš lidský karcinogen.“ V laické mluvě to znamená více než 50% šanci, že vystavení se mu způsobuje u lidí rakovinu, což bylo testováno na běžné pitné vodě nebo na potravinářských plodinách stříkaných Roundupem či jiným na glyfosátu založeným herbicidem.

EFSA zakládá své stanovisko výlučně na zprávě německého Spolkového institutu pro hodnocení rizika (BfR), který to následně vzal z jasné zaujaté zprávy od Monsanta a od dalších skupin agro-chemického průmyslu, a ten řekl, že je „nepravděpodobné“, aby představoval riziko rakoviny. IARC použil data pouze z veřejné domény, ale zkorumpovaný německý BfR založil svou zprávu na tajných průmyslových studiích, jejichž zveřejnění pro IARC nebo pro veřejnost bylo odmítnuto.

Veřejný nátlak, námitky několika států EU a petice napříč celou EU podepsaná více než jedním milionem občanů EU žádají skoncování s používáním glyfosátu stejně jako protestní dopis podepsaný téměř stovkou vůdčích vědců, který je adresovaný eurokomisaři zdravotní a potravinové bezpečnosti (rovněž známému jako DG SANTE) Vytenisu Adndriukaitisovi vedla k prohlášení Andriukaiteise z počátku dubna naznačujícímu novou citlivost k jasnému přání lidí, aby nebyli svévolně vystavováni rakovinotvorným činidlům ve svých potravinách a v pitné vodě pocházejících z rozšířených postřiků glyfosátem.

Teď o pouhé dva týdny později ten samý nezdravý eurobyrokrat pro zdraví Andriukaitis zase obrátil. 26. dubna se komisař DG SANTE setkal s vůdci bloku Socialistů a Demokratů v Evropském parlamentu. Na této schůzce projevoval hrubou přezíravost k jakýmkoliv návrhům na omezení tohoto nebezpečného herbicidu. Andriukalitis oznámil svůj plán na znovu schválení glyfosátu na deset let bez jakýchkoliv konkrétních omezení.