18. května 2016 se v pražské Lucerně uskuteční konference Šťastné Česko s podtitulem Den na podporu hrubého domácího štěstí. Svou účast potvrdilo 24 osobností, které budou diskutovat, inspirovat a besedovat. Mezi účastníky konference můžete být i vy. Vždyť kdo by nechtěl být šťastný? Zatímco na celém světě se úspěšnost země měří hrubým domácím produktem, v Bhútánu zavedli pojem „hrubé domácí štěstí“, kterým měří kvalitu lidského života a rozvoje společnosti. U hrubého domácího produktu se častým zdůrazňováním hospodářského růstu často zapomíná, komu by měl tento růst sloužit.


Koncept hrubého domácího štěstí vychází z přesvědčení, že nelze sledovat pouze růst ekonomiky a hospodářství, ale je nutné se zajímat také o spokojenost obyvatel, dostupnost kvalitních potravin, bydlení, vzdělání, zdravotní péče nebo o úroveň společenského života a stav přírody. Jednoduše řečeno – před čistě komerčními zájmy upřednostňuje jiné hodnoty. 

Současná ekonomie a politika pojem hrubé domácí štěstí neakceptuje a asi ještě dlouho akceptovat nebude. Přes dobré výsledky Bhútánu asi nemůžeme očekávat, že vyspělé státy tento koncept přijmou, ale některé země pracují s podobnými vizemi a snaží se najít nějaké další ukazatele, které by vedle vzestupu výroby odrážely i kvalitu lidského života.

Cílem konference Šťastné Česko je otevření diskuze k tématu kvality života a podpora komunity lidí, kteří rezonují na stejné vlně. Rádi bychom v ČR rozvinuli projekty a dobré lokální i globální aktivity, které jdou do hloubky, do podstaty a rozvíjejí a připomínají důležitost nejen vnější prosperity, ale hlavně vnitřního štěstí, spojení se sebou samým a flow života. Především nám jde o setkávání, inspiraci a zastavení se u tématu, které má podle nás obrovskou důležitost.

Proto jsme pozvali několik úspěšných lídrů, podnikatelů a osobností, aby se podělili o svou cestu za štěstím. Mezi účastníky budou David Kirš, Alice Kirš, Ctirad Hemelík, Jana Hemelíková Baudisová, Jim Cusumano, Inez Cusumano, Zdeněk Weber a Šárka Weberová, Karel Janeček a Mariem Mhadhbi Janečková, Jan Mühlfeit, Lilia Khousnoutdinová, Bohdana Kabátová, Sanjiv Suri, Ondřej Kobza, Libor Malý a další. Akci přijdou podpořit u příležitosti svého pobytu v Praze Deepak Chopra a Eric Pearl,  pozvání na setkání přijala také bhútánská královská vyslankyně, která představí zkušenosti s konceptem  hrubého domácího štěstí v Bhútánu.

Na konferenci se můžete přihlásit prostřednictvím webu www.stastnecesko.cz .