Učitelka v Rakousku bude obviněna za to, že studentům řekla, že zakladatel islámu Mohamed byl prznitel dětí. Středoškolskou učitelku z rakouského města Bregenz čeká trestní stíhání za její komentáře týkající se zakladatele islámu. Dr. Barnadette Mennel ze zemské rady spolkové země Vorarlberg potvrdila, že tato učitelka má na krku trestní oznámení, když řekla: „Ano, tato učitelka je podezřelá z trestného činu,“ hlásí VOL.

Padlo podezření, že tato učitelka z Bregenz popsala Mohameda, proroka a zakladatele islámu, před svými studenty jako prznitele dětí. Jakmile se tyto zprávy ve škole doslechli, hned podali trestní oznámení kanceláři prokuratury Vorarlbergu.

Úřad prokuratury v současnosti neposkytl ohledně jejich vyšetřování věrohodnosti těchto tvrzení proti této učitelce žádné informace, pokud ale zjistí, že je na nich něco pravdy, tak to pro učitelku nejspíš bude mít závažné důsledky.

Paní Mennel řekla: „Takováto prohlášení jsou neakceptovatelná,“ řekla ale, že se zdrží soudů, dokud státní prokurátor nebude moci plně tento případ vyšetřit a určit legitimitu těchto tvrzení.

Poznámky o tom, že Mohamed byl prznitelem dětí, se vztahují k manželství, k němuž došlo v jeho pozdějším životě. Mohamed uzavřel sňatek s dívkou jménem Ajša, které bylo v době jejich sňatku jen šest let, a bylo jí jen devět let, když spolu měli poprvé sexuální styk. V dnešní společnosti by byl kdokoliv, kdo by byl chycen, že má sex s devítiletým děvčátkem, zatčen a prohlášen za pedofila.

Mnozí z těch, kdo podporují islám a Mohameda, říkají, že důležitý je kontext tohoto sňatku. Experti říkají, že během středověku nebylo vůbec neobvyklé, když byly provdávány dětské nevěsty z politických důvodů.

V Africe a na Středním východě nejenže je urážka tohoto proroka islámu ilegální, ale často je za ni trest smrti. V případě v Nigérii jsme spatřili, jak byl muslimský duchovní z často pronásledované sekty sufitů odsouzen k smrti za své poznámky o Mohamedovi. A to Abdul Nyass ani nešel tak daleko, že by řekl, že Mohamed byl prznitelem dětí, nýbrž jen tvrdil, že duchovní Sufi z 20. století byl větší než Mohamed, což stačilo, aby jej šaría soud odsoudil k smrti. V Indii muslimové rozpoutali bouře poté, co se hindský vůdce o tomto prorokovi zmínil jako o homosexuálovi a mnozí protestující mlátili policisty a zapálili mnoho vozidel.

V Evropě spadá rouhání vůči islámu často do rubriky nenávistné mluvy nebo úplně nejčerstvěji pod výraz islamofobie. Jeden z architektů používání výrazu islamofobie a bývalý komisař rovnosti a lidských práv Trevor Phillps nedávno přiznal, že se ohledně integrace muslimů a islámu vůbec mýlil. Když vyhlášená kritička islámu Pamela Geller psala pro Breitbart London o Phillipsově změně názoru, tak uvedla: „‘Islamofobie‘ není nic víc než výraz prosazený zastánci islamistické nadřazenosti používaný k vynucení si zákonů proti rouhání vůči islámu na Západě.“

Bez ohledu na výsledek tohoto případu učitelky z Vorarlbergu se tato učitelka už zapsala do neustále rostoucího seznamu lidí v Evropě ohrožených stíháním za urážku islámu – počínaje holandským politikem Geertem Wildersem až po zakladatele PEGIDY Lutze Bachmanna – a ten trend nevykazuje známky zpomalování.

Zdroj: breitbart.com