Události poslední doby, které se odehrávají na globální scéně, ať už politické, ekonomické či sociální, nenechávají řadu lidí po celém světě klidně spát. Možná i vás napadají otázky jako: „Proč vůbec vzniká tolik konfliktů na mezinárodním poli, kdo a proč za tím stojí? Jaký je cíl všech těch světových nepokojů? Kdo to řídí a jaké nástroje k tomu využívá?“ Jako nezávislý reportér jsem nahlédl pod roušku jedné knihy, která před třemi roky vyšla i v českém překladu. Název knihy je AllatRa. Je od ukrajinské autorky Anastasie Novych. A právě tato kniha mi dala odpovědi na celosvětové dění a to v úplně jiném světle!Opírá se při tom o skutečná historická fakta, vědecké poznatky a dokonce i archeologické artefakty sahajíc mnoho tisíc let zpátky. Dle znalostí z této knihy jasně vyplývá, že  skutečná moc lidí, kteří řídí celý svět "a je jich opravdu jen hrstka" se ukrývá v jejich znalostech psychiky, ovládání a manipulaci mas. Ovládají nejen většinu světového kapitálu, ale také média, což je ten stěžejní problém. Jak se celý tento proces utváří?

Lidé nedostávají skutečné informace o celosvětovém dění, ale pouze „odvar“ z událostí, který je má nasměrovat určitým směrem, nebo vyvolávat strach, viz. problém muslimského světa, nebo konflikt na Ukrajině. Mezinárodní tiskové agentury, sponzorované světovou elitou, mají přesné instrukce k šíření informací, v zákulisí se tomu říká šíření programu. V principu je to spouštěcí mechanizmus pro určitou událost, např. jak vyvolat konflikt mezi národy, nebo dokonce válku, kterou novináři dokáží nafouknout do patřičných rozměrů. Lidé svým strachem, emocemi a myšlenkami totiž sami formují vše, co se projevuje v našem světě. V knize jsou mimo jiné také podrobně popsány duchovní znalosti starých národů, jež právě využívá současná světová elita a to nejen pro formování náboženských směrů, ale také pro politickou scénu, kde je vše založeno na víře a strachu.

Kniha je svým způsobem encyklopedií prapůvodních znalostí a myslím si, že svým bohatým obsahem vystihuje všechny aspekty lidského bytí a mimo jiné se dotýká i mnoha vědních oborů.

Ještě bych chtěl upozornit na jednu věc týkající se knihy AllatRa. Je totiž psána formou rozhovoru s Rigdenem Djappo, který má hluboké znalosti o historii i o současném fungování našeho světa, filosofii, vnitřní struktuře člověka a Vesmíru. Kdo je tato osobnost? To nechť je vnitřní hádanka pro každého z nás…

"To znamená, že jakákoli válka je způsob rozdělení, rozdrobení společnosti, metoda zastrašení lidí. Lidé nechtějí války, to politici a mocnáři. Jedna země neútočí na druhou, to hromádka politiků a žreců vede svou hru na úkor životů miliónů obyčejných lidí. Bude-li ale mezi lidmi vzkvétat přátelství a sami lidé tomu budou aktivně napomáhat, začne se proces sjednocování celé světové společnosti. Když se lidé spojí, budou moci zabránit jakékoliv válce, neboť všechny konflikty v dnešním světě se zpočátku realizují informačně, tedy v první řadě – v hlavách lidí, světové veřejnosti a potom se již naplňují a uskutečňují jejich vlastníma rukama. Neboť na počátku přicházejí informace, volba, změna vědomí a potom již, následkem toho všeho je čin." z knihy AllatRa. 

STÁHNOUT KNIHU ZDARMA – ČÍST KNIHU ONLINE  < < <