Dnešní holandské referendum o expanzionistické dohodě EU s Ukrajinou je opravdovým lidovým referendem. GeenPeil, projekt vycházející z holandského populárního blogu GeenStijl sebral asi 420 000 ověřených podpisů, které toto referendum spustily. To je úžasný počin, který zdůrazňuje, jak se Západní demokracie vyvíjí. Holandské referendum je příkladem toho, že euroskepticismus po celé Evropě bují. Doufejme, že Holandský lid dá elitě EU kopanec do zubů a bude hlasovat ne 


— Steven Woolfe MEP (@Steven\\\_Woolfe) April 6, 2016

Internet je v našich časech skutečně tím, co mění hru. Malý kolektiv lidí s myšlenkou může najít tisíce dalších spřízněných duší, které se k nim přidají v prosazení jejich věci. To se vyvíjí, až se to stane desetitisíci a pak to umožní, aby se takové poselství dostalo až k milionům.

A zatímco si tu povídáme, taková revoluce už zachvacuje Evropu. Jen se podívejme na hnutí Pěti hvězd Beppe Grilla v Itálii, které mezi svými příznivci zavedlo systém přímé demokracie. Když Pět hvězd dosáhlo zvolení poslanců do Europarlamentu, tak strana požádala příznivce, aby hlasovali, do jaké poslanecké skupiny si mají přisednout. Příznivci se vyjádřili a Hnutí Pěti hvězd teď sedí spolu s UKIP.

Bez internetu by také i růst a rozvoj UKIP v Británii byl daleko těžší. YouTube poskytuje proslovy, které jsem pronesl na půdě Evropského parlamentu, které se dostávají k posluchačům nejen v Británii, nýbrž rovnou po celém světě. Na tom je nejvíce povzbuzující, že to je mladé posluchačstvo, generace, která je teď schopna dostat se k téměř neomezenému množství informací. Internet přivádí Západní demokracii do nových sfér. Do neprobádaného území plného vzrušujících možností.

I naše vlastní britské referendum o členství v EU tuto záležitost perfektně ilustruje. Byla to lidová armáda UKIP, kdo k tomu donutil ministerského předsedu a zajistil, že splnil svůj slib referenda o setrvání či výstupu – tedy k referendu, proti kterému před tím mluvil a nepodporoval ho, dokud lidový hlas nezesílil příliš, že ho nešlo ignorovat.