Jsme o další krok blíže k dalšímu plnocennému návratu studené války. Včera při briefingu v lotyšském hlavním městě Riga řekl generál NATO Philip Breedlove, že NATO a Spojené státy ve Východní Evropě v reakci na „znovu se vzmáhající a agresivní Rusko“ přepínají od obranné doktríny ujištění na doktrínu odstrašení. Komentáře od Breedlova přišly den poté, co Pentagon řekl, že začne s neustálou rotací další obrněné brigády o asi 4 200 vojácích ve Východní Evropě s počátkem v úvodu roku 2017.


„Jsme připraveni bojovat a zvítězit, když budeme muset… naše zaměření se rozšíří z ujištění na odstrašení včetně opatření k rozsáhlému zlepšení naší celkové připravenosti,“ řekl Breedlove po rozhovorech s regionálními veliteli NATO z Pobaltí.

„Na východě a na severu se potýkáme s opět se vzmáhajícím a agresivním Ruskem tak, jak jsme toho byli svědky v posledních dvou letech, kdy Rusko pokračovalo ve snahách o rozšířené svého vlivu na svou periferii a dále.“

Jak hlásí Defensenews, východní členové NATO včetně dříve sověty ovládaných Pobaltských států a Polska u aliance lobbovaly za zvýšení její přítomnosti v regionu. A teď má tedy NATO závazky a poskytuje tudíž proces ujištění, že to Rusko zase nějak eskaluje.

Rovněž známe načasování příštího velkého geopolitického napětí mezi NATO a Ruskem: „Bude to jaro 2017, kdy do Evropy a pak zase k těmto třem Pobaltským zemím přivedeme obrněnou brigádu plně zabezpečenou velením a řízením a vší potřebnou podpůrnou technikou,“ řekl Breedlove.