Jak jsme již psali dříve, projekt Indect je komplexní monitorovací a vyhodnocovací systém Evropské unie, který má sloužit k vyhledávání a detekci lidí a předmětů. Měl by zajistit bezpečnost obyvatel ve městech. Pracuje se na něm od roku 2009, v roce 2013 se přepokládá jeho dokončení. Projekt stojí 15.133.040 Euro, z toho Evropská unie ho dotuje částkou 10.906.984 Euro. Na programu se podílí 17 evropských institucí a univerzit, v Česku je to Technická univerzita Ostrava. Projekt Indect má o lidech shromažďovat veškeré údaje a komunikační data z telefonů a internetu. Pomocí vyhledávačů na sociálních sítích, chatech, diskusních forech a blozích bude sledovat vše, co děláme, monitorovat všechny fotografie a videa, která se na nich objeví.


Systém bude využívat také kamerové systémy. V důsledku propojení s údaji v biometrických pasech bude schopen rozpoznávat obličeje vytipovaných osob nebo je pomůže identifikovat v davu. Monitorování Evropanů se stane masovou a každodenní záležitostí. Systém bude sám vyhodnocovat, jaké chování je normální a jaké ne. Jeho úkolem je předvídat chování jednotlivce, skupin osob nebo i celé společnosti. Svou roli může hrát i při protestních shromážděních.

Oficiální stránky projektu: www.indect-project.eu

Protestní stránky: www.stopp-indect.info

INDECT je navrhovaný inteligentní sledovací systém, jehož výzkum a vývoj probíhá na několika evropských univerzitách od roku 2009. Tento projekt je financovaný Evropskou unií. Cílem projektu je automaticky detekovat hrozby trestných činů a abnormálního chování prostřednictvím velkého počtu kamerových systémů, dolováním dat z informací získaných z veřejného Internetu (internetové diskuse, sociální sítě, P2P sdílení souborů) a to za pomocí různých systémů umělé inteligence a inteligence, která dokáže shromažďovat síťové metody. Na projektu se jako jediná univerzita z ČR podílí Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Katedra telekomunikační techniky. V roce 2010 získal INDECT Cenu pro Velkého bratra v kategorii „Slídil mezi národy“. Konečnými uživateli systému mají být evropské policejní složky. (zdroj)

Úkolem systému je včas zjistit případy podezřelého chování, které si zaslouží pozornost nebo reakci bezpečnostních složek. Za nenormální chování je považována potyčka, křik, klení nebo používání vulgarismů, střelba, exploze, krádež vozidla, opomenutí zavazadla, pád osoby, ale také časté scházení se s lidmi, běh, rychlá chůze, chůze nesprávným směrem či postávání na určitém místě delší dobu. Za špatné je považováno i to, když se někdo posadí na podlahu v prostředku veřejné hromadné dopravy, dále bezcílné potulování a zdržování se na některých místech. Do hledáčku bezpečnostních složek se tudíž může dostat spousta lidí úplně bezdůvodně.

Systém Indect byl již několikrát kritizován. Celý projekt je doprovázen snahou utajit jeho existenci, cíle, použití a rozsah používaných prostředků. „V této souvislosti vznikla dokonce etická komise, která rozhoduje, jaké informace o projektu mohou být prezentovány veřejnosti. Personální obsazení této komise však zcela jednoznačně neodvrací pochyby, zda se jedná o nezávislý a důvěryhodný orgán, který lze volat k odpovědnosti v případě zjištěného pochybení nebo podezření na nekalé praktiky,“ říká bloger Petr Harazim. Letos prý byl systém už otestován, a to na fotbalovém mistrovství v Polsku a na Ukrajině. Testovat se má i na Letních olympijských hrách v Londýně.

Telegraph.co.uk informuje o projektu Indect financovaném EU, jehož cílem je vytvořit automatický systém sbírání a zpracování informací z webových stránek, diskuzních fór, souborových serverů, P2P sítí and dokonce i jednotlivých koncových počítačů. Cílem je pomocí umělé inteligence vyhledávat „nestandardní“ chování uživatelů a potenciální hrozby. S tím se pojí i další projekt financovaný EU – Adabts – který má automaticky detekovat „podezřelé“ chování lidí na veřejnosti pomocí CCTV kamer a dalších metod (na základě analýzy hlasu, pohybů těla a dalších údajů) a tyto osoby pak sledovat v davu. (zdroj)

Zdroj: vlastnihlavou.cz

]]>