DELTA, Colorado – Coloradských školní okres bude na Apríla distribuovat brožury od ateistických a satanistických skupin, ale rodiče a místní studenti se tomu nijak zvláště nesmějí. Školní obvod kraje Delta plánuje, že dovolí ve Wisconsinu sídlící ateistické organizaci Nadace svobody od náboženství rozkládat brožury na stolech v knihovnách středních škol a vyššího stupně základních škol poté, co v prosinci došlo ke sporu o distribuci Biblí, jak hlásí KJCT.


Činitelé školního obvodu dovolili Gideons International, aby v prosinci ve školní knihovně rozdávali Bible, což vyvolalo stížnost přinejmenším jednoho rodiče. Tento rodič kontaktoval činitele školy s tvrzením, že tato distribuce porušovala ústavních ochranu, ale činitelé školy trvali na tom, že tato mimo-osnovní literatura odpovídala směrnicím školní politiky okresu.

Bloggerrka A nne Landman napsala 18. prosince o Bibliích Gideonistů:

Od rodiče dítěte, co navštěvuje Delta Middle School (DMS) a v pátek to ohlásilo své mámě, že 18. prosince ji při vyučování sociálních studií zavedli s jejich učitelem panem Michaelem Longem (michael.long@deltachools.com) do školní knihovny. Jakmile byli v knihovně, pan Long „třídě oznámil, že jsou tam k dispozici bible zdarma“ a studenti „si je mohou sebrat ze stolu umístěného u dveří knihovny a vzít domů.“ Student, který uvedl, že to je porušení oddělenosti církve a státu ve veřejné škole, pořídil fotku bible na tomto stole a poslal ji přes SMS své mámě s poukazem, že ten stůl ležel tam, kudy museli studenti procházet při vstupu a výstupu z knihovny.

Studentka, která si bibli nevzala, byla konfrontována se svými spolužáky, proč si jednu nevzala, a ti ji začali zostouzet za to, že není konformní s křesťanskou vírou.