Britská datová sada HadCRUT ukazuje během posledních 15 let trend globálního ochlazování -0,2°C za století a navíc se ještě mírně ochladilo v květnu 2012 – tohle je fakt vědy o globálním oteplování podle vlastních zlatých standardů IPCC. Ač se v posledních několika měsících většina USA zvolna peče, ostatní části světa se ochlazují. Tak moc, že v květnu 2012 agregovaná střední globální teplota mírně spadla. Jak ukazuje připojený graf, během posledních 180 měsíců (15 let) vykazovaly globální teploty trend ochlazování. Tento trend přetrvává i přes rostoucí koncentrace atmosférického CO2 a přinejmenším dvě obzvláště silné epizody El Niño od roku 1997.

Ani jeden z těch modelů globálního klimatu tento stabilně ochlazující trend nepředvídal. Všechny modely předpovídaly „zrychlující se“ globální oteplování, což je důsledkem toho, že závisí výhradně na koncentracích atmosférického CO2.

Jak pozorovatelé vždy tušili, jasně existují kromě CO2 i jiné síly, které vlečou globální teploty IPCC-HadCRUT. Tato fakta vědy o globálním oteplování nepodporují ty spekulace alarmistů klimatického soudného dne.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: c3headlines.com

]]>