Slovenský raper Suvereno vydal svůj nový videoklip, který reflektuje současnou společensko-politickou situaci v celosvětovém měřítku. (Foto: Rumble)

„Epidemie je snem mocných, umožňuje kontrolovat obyvatelstvo, určovat každému jeho místo, vést o každém evidenci informací a vytvářet pevný prostor, v němž je každý vystaven přímému vlivu moci.“

~ Michel Foucault (filozof, historik, psycholog)