Video otevírající oči (níže) se skládá z mnoha řečníků, kteří pocházejíc z různých rasových i kulturních prostředí a kteří chtěli říci světu, co měli na srdci. Dávají najevo jednu důležitou věc: nejsme to, jak vypadáme. Tím bychom si měli uvědomit, že je v nás mnohem více individuality než jen to, co nás prozrazuje navenek, jaké náboženství uctíváme nebo místo, kde jsme se narodili.

Pod všemi těmito aspekty života je však jedno – člověk. Takže pokud soudíme někoho podle vzhledu, měli bychom myslet, jak neuvěřitelně úžasná bytost se může nacházet uvnitř, kam nevidíme.

Jen se ochuzujeme o příležitost a zároveň jsme nespravedliví k možnosti druhých být uznán ne podle jednotlivých prvků, ale komplexně jako celek, jako individualita se všemi náležitostmi.

Připomíná mi to dobu, když jsem se přestěhoval do Toronta. Přišel jsem tam z velmi malého města v Severní Britské Kolumbii (Kanada), kde je velice malá kulturní rozmanitost. Když jsem se tam přestěhoval, pracoval jsem jako číšník v italské restauraci a byl jsem představen několika srílanským a indickým kuchařům. Vzpomínám si, že jsem si myslel, že si nikdy nezapamatuji jejich jména a nikdy s nimi nebudu mít cokoli společného. Nebylo to tím, že bych byl rasista, jen jsem nikdy nebyl vystaven různým kulturním a rasovým odlišnostem a tak jsem předpokládal, že jsou ode mne velmi odlišní. Když jsem je poznal, uvědomil jsem si, jak hloupý byl můj postoj, a že jediná věc, která je tak odlišovala, byl vzhled. [/quote]

 

Zde je slíbené video: