Jen 62 jedinců teď drží tu samou sumu bohatství jako 3,6 miliardy lidí z té spodní polovičky celé planety – a tato šokující statistika je ještě více alarmující, když uvážíme, že ještě v roce 2010 tu samou polovičku bohatství drželo celých 388 lidí. Teď 80 miliardářů kolektivně drží přes 2 biliony $, zatímco spodní polovička za pouhých pět let 1 bilion $ svého bohatství ztratila. Velký seriál o mocných rodinách, které nikdy nejsou v žebříčku uvedeni si můžete přečíst zde: ROCKEFELLEROVÉ. OVLÁDÁ NEJBOHATŠÍ RODINA CELOU ZEM? a ROTHSCHILDOVÉ. VÍTE, JAKOU HRU TADY HRAJÍ?


Obrázek: Bohatství 62 nejbohatších lidí nadále roste, zatímco bohatství nejchudší polovičky světa stagnuje

Nová zpráva vydaná v pondělí Oxfam International – výmluvně nazvaná Ekonomika pro 1% – odhaluje četná čísla, z nichž poklesne čelist, která ilustrují zápasy vzniklé z tak exponenciálního nárůstu rozvrstvení bohatství. Podle této studie:

„Krize globální nerovnosti dosahuje nových extrémů. To nejbohatší 1% má teď více než zbytek světa dohromady. Ta moc a privilegia se využívá k ohýbání ekonomického systému, aby se ta propast mezi nejbohatšími a tím zbytkem ještě zvětšovala. Globální síť daňových rájů dále nejbohatším lidem umožňuje ukrývat 7,6 bilionu $. Boj proti chudobě nebude úspěšný, dokud se nebude řešit krize nerovnosti.

62 miliardářů během těch pouhých pěti let spatřilo, jak jim jejich bohatství o 44% vyrostlo – tj. nárůst o 542 miliard $ – na závratných 1,76 bilionu. A samozřejmě to přelití se koncentrace peněz k vrcholu znamená, že „bohatství té spodní poloviny za stejnou dobu spadlo o více než bilion dolarů- tj. propad o 41%.“ Polovina všeho globálního bohatství, co přibylo od roku 2000, skončila v rukou 1%, zatímco ta nejchudší polovina obyvatelstva planety si urvala jen nuzné 1% z tohoto nárůstu. Během téměř 25 let, jak Oxfam rovněž odhalil, příjem 10% nejchudších na světě vzrostl o méně než jeden cent denně – což je nárůst o méně než 3,00 $ každý rok.

V průměru má každý dospělý náležející k 1% nejbohatších na Zemi 1,7 milionu $ – což je číslo 300 krát větší než průměr držený 90% lidí na planetě,„ač pro mnohé lidi ze spodních 10 procent je jejich bohatství nulové či negativní.“

[quote align="center" color="#999999"]