Někteří analytici předpokládali, že obranné kapacity vzbouřeneckých sil v gubernii Latakia budou pádem jejich nejdůležitější bašty Salmy oslabeny, tu Syrská arabská armáda (SAA) osvobodila 12. ledna. Ukázalo se, že mají pravdu. Během posledních několika dnů jsme zažili dramatický úpadek ve schopnosti nepřátel zadržovat postup armádních sil do této kapsy. 103. Brigáda SAA za podpory složek domobrany Národních obranných sil (NDF) a dalších formací tudíž dosáhla sérií ohromujících úspěchů a postupů do hloubky nepřátelského území, které bylo po tři roky pod tuhou kontrolou povstalců.


SAA se po pádu Salmy ve svém postupu nezastavila. Naopak využila svých nedávných úspěchů a udržela si svou hybnost. SAA mezi 13. s 15. lednem zabrala vesnice Kadin, Duwayrikah, Mrouniyat, Kurt Fawqani a Kurt Tathani. Vypadá to, jako by se armádní síly zaměřily na centrální sektor operačního prostoru, aby tak vzbouřencům znemožnily se po pádu blízkého města Salma zakopat. Dalším důvodem této ofenzivy by mohla být skutečnost, že SAA by tu chtěla zkrátit frontovou linii, aby jí to tak umožnilo útok na důležité město Al-Sirmaniyah na severních pláních al Ghab. Tato důležitá obec leží zhruba 5,5 míle jihozápadně od města Jisr al-Shughour, kterého se vzbouřenci zmocnili v dubnu.

17. ledna jsme zažili další sérii ohromujících úspěchu SAA. Během těchto útoků nastolila armáda kontrolu nad návršími Sindiyan a Kazbar u vzbouřenci držené vesnice al-Sukkariyyah. S tím, že má SAA pod kontrolou tyto dvě důležité pozice, začíná být obrana čím dále dezorganizovanějších sil povstalců v Latakii neudržitelná. Jen o pár hodin později padla do rukou SAA i al-Sukkariyyah.

[quote align="center" color="#999999"]