Lidé ztrácí svou lidskou důstojnost, pokud nejsou jejich hodnoty ukotveny v křesťanství a v dalších světových náboženstvích, tedy bez morálních standardů, které se formovaly po tisíce let, řekl prezident Vladimir Putin. „Věříme, že hájit tyto hodnoty je vhodné a přirozené. Každá menšina se zaslouží respekt ke své příslušné identitě, ale práva většiny se nesmí zpochybňovat,“ řekl Putin během schůzky diskusního klubu Valdai. Věří, že Rusko nemůže dosahovat pokroku bez kulturního a národního sebeurčení. Jinak nebude tato země schopna reagovat na vnější i vnitřní výzvy, a nemůže být úspěšná v globální konkurenci.


„Události, k nimž ve světě dochází, představují jednu z nejvážnějších výzev pro identitu Rusů. Ty mají jak zahraničně politické, tak morální aspekty. Viděli jsme mnohé euro-atlantické země, které se v podstatě vydaly na cestu zavržení svých kořenů včetně křesťanských hodnot, které tvoří podloží Západní civilizace,“ řekl Putin.

„K tomu patří negace morálních principů a jakékoliv tradiční identity – národní, kulturní, náboženské, a dokonce i sexuální,“ řekl.

„Prosazují se politiky, které kladou velké rodiny do stejné kategorie jako partnerství stejného pohlaví, víru v Boha i víru v Satana. Excesy politické korektnosti dosáhly už bodu, kdy dochází k vážným diskusím o registrovaném partnerství, které mají za cíl propagandu pedofilie. Lidé v mnoha evropských zemích se stydí za své náboženství a mají strach o něm mluvit, ruší se svátky nebo dostávají jiná jména, jména, která stydlivě zakrývají povahu těchto svátků, a činí se agresivní pokusy vnutit tento model i zbytku světa,“ řekl Putin.

„Tohle je přímá cesta k degradaci a zprimitivnění, do hlubin demografické a morální krize,“ řekl.

„Co může být lepším ukazatelem morální krize v lidské společnosti, než ztráta její schopnosti sebe-reprodukce?“ řekl Putin.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: interfax.com