Německý ministr spravedlnosti Heiko Maas na tiskové konferenci oznámil, že sociální sítě budou monitorovány a nežádoucí obsah bude do 24 hodin odstraněn. Dále se zavádí represivní kroky a tvrdé postihy – 2,5 min nepodmíněně u tzv. rychlosoudu – pro autory obsahu. Tento německý model se přes Brusel aplikuje i do dalších členských států EU. My jsme v Task-Force za jedno, že chceme dělat více proti projevům nenávisti a této kriminalitě.


Tedy všude tam, kde jsou překročeny hranice svobody projevu, kde jde o nezákonná vyjádření, nenávistné projevy vůči skupině obyvatel, veřejné výzvy k páchání trestné činnosti, kde je lidem vyhrožováno, zde by měl být takovýto obsah ze sítě odstraněn, smazán, a to rychle.

A také jsme se shodli na tom, že by to mělo být zpravidla během 24 hodin. K tomu jsme společně se společnostmi spadající pod Task-Force, Google, Facebook, Twitter, ale také s civilními společenskými organizacemi dohodli svazek opatření. Důležité je, aby bylo jednotně prosazováno německé právo. To neznamená jen podmínky užívání, tak jak to v některých případech platilo do teď, nýbrž německé právo, a s tím také německé trestní právo. V uvedených společnostech budou zřízeny speciální týmy, s výjimkou těch, kde již takovéto týmy jsou, které se těmito otázkami budou zabývat.

[quote align="center" color="#999999"]