Po masových napadeních v Kolíně policejní správy Německa dostaly pokyn od vedení, aby nezveřejňovaly trestné činy spáchané migranty, píší noviny Bild s odkazem na vysoce postaveného úředníka bezpečnostních orgánů Frankfurtu nad Mohanem. Podle informace vydání pokyn byl vydán policistům v spolkových zemích Hesensko a Severní Porýní-Vestfálsko v rámci neveřejného shromáždění. …


„Spisy o trestných činech, v jejichž spáchání jsou podezřelí státní příslušníci registrovaní v centrech příjmu uprchlíků, ihned odkládáme stranou. Vedení dalo přesné pokyny nezveřejňovat takové případy a poskytovat informace pouze na přímé dotazy ze strany zástupců médií", sděluje úředník. 

V Německu daleko ne všechny trestné činy se automaticky předávají médiím, poznamenává Bild, ale je překvapující ta skutečnost, že určité případy se musí projednávat odděleně a musí k nim být omezený přístup.

Podle slov Michaela Schaicha, zástupce Ministerstva vnitra Hesenska, vedoucí tiskových center úřadů byli upozorněni na to, že negativní informace o uprchlících mohou být využity pravicovými extremisty a namířeny proti těm, kteří skutečně hledají ochranu.

Zdroj: sputniknews.com

[quote align="center" color="#999999"]