Italský ministerský předseda varuje, že při rozhovorech těch čtyřech velkých zemí o jednotné měně už není prostor na chyby Italský ministerský předseda Mario Monti varoval před apokalyptickými důsledky selhání summitu vůdců EU příští týden a nastínil potenciální spirálu smrti, která by mohla ohrozit politickou a ekonomickou budoucnost Evropy. Tento italský vůdce povede rozhovoru s kancléřkou Angelou Merkel z Německa, francouzským prezidentem François Hollande a španělským ministerským předsedou Mariano Rajoyem s nadějí, že tyto čtyři velké země mohou jednotné měně vydláždit cestu k průlomu na setkání z příštího týdne.

Když Monti mluvil ke Guardianu a skupině vůdčích evropských listů, tak řekl, že neuspějí-li s výsledkem na tomto summitu, „dojde progresivně větším spekulativním útokům na jednotlivé země a obtěžování těch nejslabších zemí.“ Tyto útoky budou zaměřeny nikoliv jen na ty, kdo při dodržování odpovídajících směrnic EU selhali, ale rovněž na ty, které jsou jako Itálie, která – jak on řekl – tato pravidla dodržovala, „ale které s sebou vlečou velký dluh z minulosti.“

Monti varoval: „Velká část Evropy zjistí, že u nich samotných budou muset vysoce růst úrokové míry, což pak bude mít dopad na tyto státy a nepřímo i na firmy. To je v přímém rozporu s tím, co je zapotřebí pro ekonomický růst.“

Když nastiňoval výsledky selhání těchto rozhovorů, tak Monti řekl, že budeme konfrontováni s plíživou ekonomickou paralýzou, „frustrací veřejnosti z růstu Evropy“ a s vytvořením začarovaného kruhu zla. „Abychom se my a evropská ekonomika z této krize eurozóny vynořili v dobré kondici, je zapotřebí ještě více integrace,“ řekl Monti. Ovšem pokud tento summit nezvládne rychlé vyřešení těchto problémů, „veřejné mínění, ale i mínění vlád a parlamentů … se obrátí proti větší integraci.“

Monti řekl, že už vidí počátek tohoto procesu „i v italském parlamentu, který tradičně býval pro-evropský, ale už není.“

Tyto své poznámky pronesl jen hodiny poté, co jeho předchůdce Silvio Berlusconi uznal, že jeho strana ztrácí podporu kvůli své podpoře nepopulárních rozpočtových opatření Montiho vlády a poprvé otevřeně promluvil o tom, jakou výhodu u voličstva by získal, kdyby torpédoval Montiho nestranický kabinet technokratů.

Monti signalizoval, že tito klíčoví vůdci eurozóny pracují na plánu zkonstruovaném k zastavení šířící se dluhové nákazy, přičemž by uspokojili německé odmítnutí sankcí za finanční nezodpovědnost. Tento plán, řekl, je jednou z „absolutních nezbytností“, co musí na summitu z příštího týdne vyjít.

Tím prvním výsledkem, řekl, to bude jasný signál o vůli eurozóny se dále integrovat „takovým způsobem, kdy Evropané budou vědět, kam kráčí … a trhy budou přesvědčeny, že platí, že zrodem eura se vůle členských států stala neodvratnou a neodvolatelnou, a to bude posíleno dalšími kroky směrem k integraci.“

Varoval: „Možná opravdu ještě není plně vypracovaný, podrobný plán, ale na stole budou už určité jeho silné prvky a krátká cesta – doufám, že krátká, jen několikaměsíční – abychom se od toho dostali k celkovému projektu.“

Další minimální požadavky směřovaly „k plnější bankovní unii s pokrokem ve věci integrovaného a bude-li to možné, jednotného dohledu nad bankami; evropský systém záruk za vklady;“ a plán, který bude v pátek na stole pro „nový k trhu přátelský mechanismus“ pomoci zemím, na které směřuje spekulativní útok – pokud tedy vyhověly požadavkům EU na fiskální disciplínu.

Čtvrteční čísla ukazující, že eurozóna sklouzává do recese, oživila strachy, že Itálie bude následovat Španělsko a přijde s žádostí Bruselu o záchranné financování. Pouze silné aktivity Německa zabránily tomu, aby se měnová unie nezúžila už v prvním kvartále. Ale další data ukazují, že v květnu utrpěl německý soukromý sektor těžké zpomalení, které se zhoršilo propadem zpracovatelského průmyslu.

Německý sektor služeb nadále expandoval, ale tahle ojedinělá dobrá zpráva těžko eurozónu podrží, aby ve druhém kvartále nespadla do recese, zvláště po propadu jak upravovatelství, tak i služeb ve Francii.

A jinde, US utrpěly zpomalení růstu v celém zpracovatelském sektoru a Čína už zaznamenala osmý po sobě následující propad výroby.

Bez návratu k rychle rostoucím exportním trhům může Itálie očekávat, že zažije další rok zničeného růstu, říkají analytici.

Monti řekl, že tento nový navržený mechanismus do toho třískne, aby se ukázalo, „zda je tu uznání evropských autorit ctících předpisy o veřejných financích a strukturálních reformách.“ Vytvořením intervenčních podmínek při dobrém chování, by mohlo do určité míry poskytnout úlevu zemím jako Itálie a Španělsko, přičemž by se zároveň vyhovělo německým požadavkům na fiskální disciplínu.

Monti se vyhnul uvedení podrobností, ale řekl, že je „velice nakloněn“ ECB výkupům dluhopisů zemí, na něž jsou zaměřeny spekulativní útoky. Současný systém pomoci bankovnímu sektoru za využití státu vedl k nárůstu veřejného dluhu, který zvedl požadované výnosy z dluhopisů – srazil tak hodnotu – vládních obligací, což následně oslabilo finanční sílu bank, čímž se vytváří „ta spirála odporného vývoje … A to je důvodem, proč se studují způsoby, jak tuto provázanost zrušit,“ řekl.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: guardian.co.uk

Poznámka překladatele: Osobně mě tohle silné volání po více toho samého, co nás do krize zavleklo, děsí. Ta bankovní unie odebere zemím, jako je Česká republika, kontrolu nad odlivy kapitálu, takže zkrachované matky prosperujících českých bank budou moci své dcery bez ostychu vytunelovat a uvrhnout nás uměle do podobné situace, jaká teď vypukla ve Španělsku. A cestu k tomu chtějí otevřít už na summitu EU příští týden. Hledání cest, jak zrušit provázanost tržního hodnocení vládních a bankovních financí je pokusem o blokádu adaptabilních tržních mechanismů, který z trhem kompenzované nerovnováhy vytvoří skrytou nerovnováhu, která se provalí teprve, až to praskne. Stejně jako se sto stalo zakrýváním disproporcí mezi severem a jihem Evropy přes jednotnou měnu. Tyto disproporce před tím řešily směnné kurzy měn těchto zemí, jednotná měna je však na čas zametla pod koberec, což trvalo, dokud z toho nevznikl monstrózní průšvih.

]]>