Evropská komise se pokouší protlačit nový předpis omezující přístup k internetu pro mládež do 16 let. Dětem by se mělo bránit ve zřizování účtů na sociálních médiích bez svolení rodičů a byly by omezeny při používání vyhledávacích enginů. Kritici tyto návrhy prohlašují za "nefunkční". Podle současných pravidel platí pro děti pod 13 let určitá on-line omezení, zvláště pokoušejí-li se zřídit si účty na sociálních médiích. Komise ale chce mládež celé Evropy do 16 let donutit, aby rodiče žádala o povolení, když si zřizuje účty nebo i když si stahuje určité aplikace.


Zákon, o kterém se dnes debatuje, způsobí stránkám sociálních médií značné problémy, přinejmenším tím, že by jim hrozily pokuty až čtyř procent obratu, když by se zjistilo, že tato pravidla nedodržují, což jsou čísla představující u největších firem miliony liber.

Tento návrh je široce kritizován, když mnozí poukazují, že děti budou prostě o svém věku lhát, aby se k těmto stránkám dostaly. Další poukazují, že by to dětem omezovalo možnosti dostávat se k on-line i off-line službám, ztěžovalo by to dětem využití internetu pro domácí úkoly a sociální aktivity a mohlo by to poškodit jejich schopnost učit se a orientovat se v on-line světě.

Podle The Times koalice vedená US technickými firmami včetně Googlu, Facebooku a Twitteru včera v poslední minutě rozjela lobbovací kampaň konstruovanou k vykolejení těchto plánů. Tyto činitele obviňují, že zanedbali konzultace s experty na bezpečnost dětí.

Lobbovací skupina digitálních spotřebitelů Digital Europe Komisi vyzvala, aby přestala s těmi "nefunkčními opatřeními", která se "odchylují od nejlepších postupů v tomto průmyslu a vytváří zbytečná břemena pro rodiče i děti, když se chtějí dostat k on-line a offline službám odpovídajícím jejich věku a vyspělosti."

Ač původně vítala záměr vytvořit regulační balíček, který byl původně předjímán jako celoevropská harmonizace zákonů o digitálním soukromí, tak teď říkají, že ten původní záměr se v průběhu toho vytratil.

"S tím, jak instituce EU vstupují do závěrečné fáze vyjednávání o konceptu těchto Regulací, pořád tu zůstává otázka, zda bylo dosaženo vhodné vyváženosti mezi podporou práva na soukromí a zvýšením ekonomické konkurenceschopnosti," uvádí v prohlášení.

"Je trýznivé, když je tuto otázku nutno klást ještě po skoro čtyřech letech vyjednávání."

"DIGITALEUROPE si na pozadí tohoto přeje vyjádřit svou hlubokou obavu z toho, že původní záměry v návrhu Evropské komise byly zastíněny nějakými nepřiměřenými a nevyváženými předpisy."

"Máme obavy, že očekávaná dohoda, které má být dosaženo 15. prosince 2015 při trojstranné diskusi, hrubě podvrátí schopnost evropského businessu investovat, inovovat a vytvářet pracovní místa. Takováto dohoda by znamenala, že ta tolik hledaná vyváženost bude ztracena."

Po dnešní debatě by měl být navržený zákon ve čtvrtek podroben hlasování v Evropském parlamentu v komisi občanských svobod, spravedlnosti a domácích záležitostí. Pokud by se to podařilo, byl by tento zákon v novém roce ratifikován, což by členským státům dalo dva roky na jeho začlenění do jejich statutárního práva.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: breitbart.com

[quote align="center" color="#999999"]

Nové informace o demokracii ohrožujících experimentech elektrické stimulace mozku.

První tištěné periodikum na světě, které se nebojí zveřejnit výzkumy kryté státním tajemstvím, je právě v prodeji v Česku i na Slovensku.

2015 – LISTOPAD / MŮŽEME MÍT SUPERPOWER?

…[/quote]