Summit Země OSN o trvale udržitelném rozvoji Rio+20 z tohoto měsíce přilákal vice než 100 vědců a akademiků i čelních představitelů z celého světa, aby tu diskutovali o kontrole populace a spotřebě lidstva i kromě jiných globálně převažujících témat. Lidstvo je žhavá hrozba pro ekosystém a budoucnost planety Země, říkají vědci z britské Royal Society. „Souhrnným poselstvím je to, že se potřebujeme nanovo zaměřit jak na populaci, tak na spotřebu – nestačí se dívat jen na jedno nebo jen na druhé,“ prohlásil profesor Charles Godray z Martin School, University of Oxford, který předsedal procesu sepisování této deklarace. „Potřebujeme se podívat na obojí, protože to dohromady určuje stopu ve světě.“

Globalističtí akademici odsuzují to, že lidská stopa začíná být čím dál tím víc „těžší a těžší“. Vydali veřejnou deklaraci nutící rozvinuté i rozvojové národy, aby spojily síly k boji proti útoku lidstva vůči planetě.

V deklaraci stojí:

Globální populace čítá v současnosti7 miliard a většina projekcí naznačuje, že v roce 2050 se bude nacházet mezi 8 až 11 miliardami. Úrovně globální spotřeby jsou nejvyšší ze všech dob, z velké části kvůli vysoké spotřebě na hlavu v rozvinutých zemích.

Tito obchodníci se strachem tvrdí, že pokud se vládám nepovede realizovat změny, „tak nás to nesměruje k alternativním budoucnostem s několika potenciálně katastrofickými důsledky pro blahobyt lidstva.“

Na sumitu Země OSN se má diskutovat o kontrole populace a drastickém omezení lidské spotřeby, vlády budou pokárány, že mají odsouhlasit „závazky k systematickému zkoumání populačních trendů a projekcí v našich národních strategiích a politikách rozvoje venkova i měst.“

Koncept dohody se domáhá, aby se všechny vlády zavázaly ke „změně neudržitelných vzorů spotřeby a výroby,“ aby to odráželo politiku Agendy 21 o trvale udržitelném rozvoji i uvnitř suverénních národů tak, aby si OSN mohlo uzurpovat autoritu k ratifikaci mezinárodního mandátu i uvnitř jednotlivých zemí.

Zpráva tvrdí, že přelidnění v nevyvinutých zemích vedlo k neudržitelné spotřebě po celém světě.

Eliya Zulu, výkonný ředitel Afrického institutu pro rozvojové politiky v Nairobi a spoluautor zprávy Royal Society, říká:

„Mnoho afrických zemí pociťuje účinek růstu populace a zjišťuje, že si s tím musí poradit tak, aby pokračovali v rozvoji a zároveň řešily své environmentální problémy. Podíváte-li se na země jako Rwanda, je to jedna z nejhustěji zalidněných zemí v Africe a vláda věří, že jedním z důvodů stojících za genocidou byla vysoká hustota populace a soutěž o zdroje. A ekonomický pokles, který začal koncem 80. let, přiměl lidi, aby si uvědomili, že má-li se dosáhnout rozvojových cílů milénia (MDG), nelze to udělat, pokud vám populace rychle roste.“

Zulu poukazuje na to, že k problémům přelidnění v Africe přispívají ženy, což vyvolává potřebu opatření pro zvýšené plánování rodiny.

„Tohle je pro lidi a planetu absolutně kritické období s hlubokými změnami pro lidské zdraví a blahobyt i přírodní prostředí,“ pronesl sir John Sulston, předseda zprávy, který vedl projekt lidského genomu a v současnosti předsedá Institutu pro vědeckou etiku a inovace. „Tam, kam kráčíme, jsme taženi lidskou vůlí – není předurčeno, není to akt něčeho mimo lidstvo, je to v našich rukou.“

Globalisté věří, že jakmile se lidé narodí, stává se problémem místo přelidnění přehnaná spotřeba. Nerozvinuté země jsou obviňovány, že naši planetu vedou k destrukci, protože poskytují nedostatečný přístup ke službám plánování rodiny.

Kontrolou plodnosti, stejně tak jako kontrolou spotřeby potravin, vody a dalších zdrojů, jak ujišťují tito experti, budou zachráněny jak životní prostředí, tak emise CO2 i stav planety.

Royal Society použila HDP, aby definovala, jak mohou národní ekonomiky udržet svou populaci. Jsou zaměřeni na to, jak ochránit životní prostředí před právy lidstva jako celku.

Zatímco OSN diskutuje, jak si poradit s rostoucí lidskou populací, radikální environmentalisté promlouvající na summitu Země OSN a  naléhají, aby se před účinkem lidstva chránila biodiverzita.

World Wildlife Federation (WWF) rovněž vydala zprávu nazvanou Zpráva o živoucí planetě proklínající ekologickou katastrofu naší planety, která pochází z přímého vlivu člověka.

Byla to také WWF, jež loni vydala falešnou zprávu o ledních medvědech. Poté, co rozšířili mýtus o tom, že se lední medvědi topí kvůli tání ledových příkrovů v důsledku globálního oteplování, se WWF zapojila do alarmování o klimatické změně.

Výzkumníci však pozorováním skutečného světa zjistili, že populace ledních medvědů je odhadem o 66% vyšší, než ti alarmující předpovídali.

David Nussbaum, generální ředitel WWF v Británii tvrdí:

„Konference Rio+20 je pro svět příležitostí, aby se seriózně zabýval potřebou trvale udržitelného rozvoje. Potřebujeme zvýšit povědomí naléhavosti a já si myslím, že nakonec nejde jen o naše životy, ale o odkaz, který zanecháme příštím generacím.“

Zpráva od WWF je kompilována z dat získaných od Zoologické společnosti z Londýna (ZSL) stejně jako z analýzy od Sítě globální stopy (GFN), která postrkuje globalistickou agendu globální udržitelnosti a udržitelného pokrytí světa ekologickou stopou. Protlačují problémy spojené s využitím fosilních paliv, odlesňování kvůli zemědělskému využití, kácení stromů a plundrování rybích populací jako zdroje potravin.

ZSL tvrdí, že 30% druhů světa od roku 1970 trvale ubývá, přičemž tropické druhy mizí rychlostí více než 60% kvůli destrukci tropických jezer a řek.

Tim Blackburn ředitel Zoologického institutu při ZSL poznamenal:

„Příroda je důležitější než peníze. Lidstvo může žít bez peněz, nemůžeme ale žít bez přírody a těch životně nezbytných služeb, které poskytuje.“

Národy, na které má OSN tlačit a jsou definovány jako zcela neudržitelné, jsou:

  • Katar
  • Kuvajt
  • Spojené arabské emiráty
  • Dánsko
  • Belgie
  • Austrálie
  • Irsko
  • Británie

Zpráva WWF poukazuje na to, že po celém světě se útočí na 405 říčních systémů, stejně jako na 30% plýtvání s potravinami způsobené zeměmi Západu přispívající ke globálnímu nedostatku potravin a infrastruktury v nerozvinutých zemích.

Generální tajemník OSN Bank Ki-moon zahájil „globální konverzaci“, aby udržel zdání, že se OSN zajímá o vytvoření takové „budoucnosti, jakou chceme.“

Panelisté a účastníci této události budou odpovídat na vztahující se „otázky, očekávání a komentáře … během této události 22. listopadu 2012 v 10 h dopoledne EST,“ přes Facebook, Twitter nebo i jen e-mailem.

VIDEO

OSN doufá, že když nadále bude šířit povídačku, že oni jsou tou mezinárodní komunitou oddanou přetvoření světa na lepší místo. V stínech však číhá globalistická Elita a trpělivě čeká, přičemž samotné právo na lidskou existenci je suverénním národům odnímá pomocí mezinárodních směrnic.

Tahle vize budoucnosti není tím, co bychom chtěli.

Susanne Posel

Překlad: Miroslav Pavíček

Zdroj: prisonplanet.com

]]>