Evropa má liberální a tolerantní společnost s vysokou úrovni lidských práv hlavně protože to, co bývalo barbarským v náboženství, tj. v křesťanství, bylo poraženo během Reformace, která zachvátila Evropu v 16. století. Islám svou Reformaci neměl, a tak zůstává primitivním barbarským náboženstvím. Ve skutečnosti se stal ještě daleko horším. Saúdská Arábie během posledních 50 let po celém světě utrácela mnoho desítek miliard svých ropných peněz za ohavnou, netolerantní, extremistickou verzi islámu wahhábismus. A ten je v dnešním světě hlavní příčinou terorismu.


ZNIČTE TY, CO URÁŽÍ ISLÁM. EVROPO, BUDEŠ SE TŘÁST, MUDŽÁHIDI BUDOU JÁSAT. JAKO MUSLIMOVÉ JSME JEDNOTNÍ A JSME PŘIPRAVENI BOJOVAT!!! SETNĚTE TY, KDO URÁŽÍ ISLÁM. ZMASAKRUJTE TY, KDO URÁŽÍ ISLÁM. BBC = BRITISH BLASPHEMIC CRUSADERS (BRITŠTÍ KACÍŘŠTÍ KŘIŽÁCI).

Někteří říkají, nezaměňujte „umírněné“ muslimy s těmi, kteří byli radikalizováni. Ovšem pokaždé, když proběhne průzkum veřejného mínění mezi mainstreamovými muslimy, je u nich široká podpora netolerance k Západnímu liberalismu a široká podpora pro zásady džihádismu. Staví barbarskost svého náboženství nad hodnoty a zákony společnosti, do níž přišli žít. A podívejme se na jejich chování, nucená manželství, zločiny ze cti, mrzačení ženských genitálií. A naše zpolitizovaná policie to převážně ignoruje.

„Do roku 2050 bude Británie převážně muslimskou zemí. A to bude konec svobody a demokracie spolu s poddáním se Bohu. My na demokracii nevěříme, jakmile k tomu budou mít Muslimové pravomoci, zavedou zákon Šaría. O tomto se snažíme lidi poučit.“ Anjem Choudary

Někteří říkají, že vzdělání a narození už jako rodilí občané muslimy „vyléčí“ z jejich primitivního antiliberalismu. Ovšem Bilal Abdullah v roce 2007 byl v Británii narozeným muslimským doktorem, a i tak zkusil vyhodit do povětří letiště v Glasgow. A Michael Adebalajo a Michael Adebowale, kteří zavraždili Lee Rigbyho, nebyli dokonce ani rodilí muslimové, ti konvertovali a byli zradikalizováni. Je to islám sám, co představuje problém.

 

JINÁ ISLÁMSKÁ BOMBA

Naším problémem v Evropě je to, že jsme sem nechali muslimy přijít. Jakmile byli tady, tak zkusili konvertovat naši společnost na svoji víru. Socialisté se stali jejich spolucestujícími se svým multikulturalismem, diverzitou a politickou korektností, která teď panuje nad naší společností. Socialisté od nás liberálních Evropanů očekávají, že adaptujeme svoje způsoby tak, abychom se přizpůsobili neliberálním muslimům. Vidíte to všude kolem sebe.

JAKMILE BUDEME HOTOVI SE ZNIČENÍM SVÉ VLASTNÍ ZEMĚ, PŘESTĚHUJEME SE DO TÉ VAŠÍ!

A jakmile necháte muslimy, aby k vám přišli, tak se nakonec stanou většinou. Protože nemají povoleno opustit své náboženství, protože se rozmnožují daleko rychleji a protože si dováží mnoho dalších muslimů. S každým novým muslimem, který přijde, nakonec bude dovedeno 4 až 8 dalších rodinných příslušníků a závislých osob. A když uzavřou sňatek, je to obvykle dohodnutý sňatek s někým ze vzdálené domoviny, kdo se sem přistěhuje. V Londýně je už asi 15% muslimů, ale velice rychle to roste. Marseilles je druhým největším městem Francie a muslimové jsou tam už většinou.

Teď tu máme muslimské hordy valící se do Evropy po spoustě různých tras. A to s naší civilizací skoncuje. Všude, kde se objeví, nastane vlna zločinnosti, zvláště epidemie znásilňování. Přichází po milionech, a když přijdou i jejich rodinní příslušníci, tak jejich počty dramaticky povyskočí. Nemáme pro ně ubytování, kde by bydleli, a platit budeme nevýslovné miliardy, abychom je už navždy živili a šatili. Převážně jsou nevzdělaní a negramotní, ale jsou to oddaní muslimové. Neexistuje šance, že by se alespoň trošičku adaptovali na evropské hodnoty a normy chování.

MOJE ZEMĚ, ANGOLA, SE ROZHODLA ISLÁM ZAKÁZAT A ZBOŘIT VŠECHNY MEŠITY. MY NEJSME SICE BOHATÝ NÁROD, ALE VÍME, ŽE NÁM BUDE LÉPE, NEŽ KDYBYCHOM TOLEROVALI ISLÁM. TAKŽE KDYBYSTE NĚKDY CHTĚLI NAVŠTÍVIT AFRIKU, PAMATUJTE NA ANGOLU. Leila Lopes Miss Universe 2011

Naši politici nás zavedli na scestí. Vedou naši civilizaci k zániku. Teď, když by se měli aktivně pokoušet snížit počet muslimů, tak se pokouší o pravý opak. Propadli jsme zkáze.

Nakonec, abychom se podívali na matematický důkaz toho, že je to nevyhnutelné, podívejme se na Libanon. Kdysi mírová, demokratická země. Bývala známa jako Švýcarsko Středního východu a její hlavní město Bejrút jako Paříž Středního východu. Pak dorazili muslimové, nejdříve jako „uprchlíci“ před sionistickou agresí v Palestině, pak se ale přirozeným postupem stali většinou. Důsledkem toho se stal nekonečný konflikt, násilí a extremismus. Už jsme spatřili, že se to v celé škále incidentů děje i v Evropě. Může to jedině růst a poroste to. Minulost Libanonu je naší budoucností.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: bruceonpolitics.com