Údajně ten nejpravicovější plátek v Británii dnes odpoledne volal po zřízení islamistického „kalifátu“. Demokracie a oddělení církve a státu jsou pošetilé, říká nám Telegraph, jediným způsobem, jak zastavit muslimské vraždění, je vytvořit teokratickou diktaturu. „Vraždící extremisté těží z rozšířené touhy muslimského světa po pravém Kalifátu. Nejlepším způsobem, jak je zastavit, je jim jeden vybudovat,“ hlásal článek nadepsaný „Jak vypadá alternativa k Islamistickému státu“. Tato úvaha kromě zmínky v nadpisu ale ve skutečnosti nijak nevysvětlila, v čem by se ten navrhovaný kalifát podstatně lišil od toho, který už mají. Prostě je třeba, aby byl výlučně sunnitský, tvrdil Telegraph, a vedený Araby.


Zní vám to povědomě?

„Pokusit se vymýtit IS pomocí sekulární doktríny by mohlo být stejně marné, jako je v Sýrii zkoušet vybombardovat ho z oblohy,“ předkládá se názor v článku.

Vysvětluje to: „Všichni zbožní muslimové dobře sečtělí v Haditě (sebraných rčení Proroka) chovají pevnou víru v potřebu zřízení Islamistického státu vedeného muslimským Kalifem.“

Vůdce ISIS Abu Bakr je však „šarlatán“ a je třeba ho „nahradit kalifem, který nosí moderní kvádro a ostřihá si bradu,“ objasňuje autor. Nejlépe takovým, „co nebude nařizovat stínání zajatců ani rozbíjení soch.“

„Shromáždil by tak více lidí, když by je tím povzbudil, aby mu projevili podporu veřejně,“ když by byl pěkně uhlazený a ne až tak obrazoborecký.

„Dnešní sunnité se … cítí slabí, bezradní, zneužívaní a opuštění,“ říká tento článek, a jen božský zákon ze 7. století může situaci zvrátit. „Vůdce ISIL by mohl už brzy zmizet ze scény, ale ta myšlenková škola, kterou využívá, bude v myslích muslimstva celého světa žít ještě dlouho.“

To ultimátum je jasné: „Zneužívání muslimů je na svém nejzazším vrcholu, a když nebudou mít žádnou jinou alternativu, tak jich bude o to více přísahat věrnost ISIS kalifátu.“

Jediným způsobem, jak odvrátit lidi od ISIS, je zřídit soupeřící šaría stát s křeslem v OSN a s vůdcem v kvádru, že?

„Takže je třeba, abychom vytvořili nového vůdce, čili moderního vzdor-kalifa, čímž začneme Abu Bakrovi verbovat v jeho hájemství a zničíme jeho momentální mocenskou základnu jediného muže. Klíčem je vzdorovat náboženství náboženstvím, ale musí to přijít s pracovními příležitostmi, vzděláním a s lepším životem, který muslimy přesvědčí, že život stojí za to žít – ne za něj umírat.“

Protože samozřejmě, dogmatické teokracie jsou zrovna tak známy vytvářením úžasných vzdělávacích systémů, pracovních příležitostí a mírumilovných racionálních společností.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: breitbart.com