Indonéské pralesy a rašeliniště ničí rozsáhlé požáry. Lidé se dusí pod závojem jedovatého kouře, který pokrývá většinu indonéského území. Krajina Indonésie je desítky let pleněna nejrůznějšími společnostmi. Ty zde těží nerostné suroviny, nebo se věnují zemědělství. Kromě toho jednotliví drobní farmáři používají techniky „slash and burn“ („přesunout se a vypálit“) k tomu, aby si vytvořili prostor pro novou sadbu.


 

To vše vyúsťuje v tlustou vrstvu dýmu, která zahaluje i Singapur a Malajsii a kvůli které došlo k uzavření škol a letišť. Není potřeba říkat, že kvůli znečištění je vzduch takřka nedýchatelný. Environmentální organizace včetně Greenpeace proto požadují zastavení destrukce pralesů a rašelinišť, které v Indonésii stravují četné požáry.

Většina Sumatry je v současnosti zahalena jedovatým kouřem, který se objevil v důsledku lesních požárů v její jižní části a ve středovýchodních a východních provinciích Riau a Jambi.

Na odlesněných pozemcích jsou zakládány plantáže, které jsou odvodněny kanály budovanými v rašeliništích. Odlesnění se provádí jednoduše – zapálením nežádoucího porostu. Letos to ale v důsledku velkého sucha vede ke katastrofě.

Nedávno se proto environmentální nevládní organizace včetně Greenpeace setkaly s indonéským prezidentem Joko Widodo, aby společně projednali řešení krize požárů pralesů a rašelinišť. Podařilo se dosáhnout alespoň toho, že vláda již nebude udělovat žádná nová povolení na průmyslové využívání rašelinišť.