Pátek 13. listopadu v sedm hodin večer: O útoku v Paříži nemáme mnoho informací, ale tou nejpodstatnější je, že Paříž byla od vnějšího světa uzavřena stejně, jako byl uzavřen Boston po bombovém maratonském útoku, podezíraném jako útok vedený pod falešnou vlajkou. Nejspíše se vbrzku dočkáme svědectví, že pařížské útoky byly skutečnými útoky teroristů – ALE. Co by teroristé, v tomto případě teroristé-uprchlíci, získali tím, že by sami sebe učinili nevítanými útokem na zemi, která je hostí? A kde či jak získali tito uprchlíci automatické zbraně a bomby za situace, kdy by se k nim těžko dostávali samotní občané francouzští?


Miliony uprchlíků z washingtonských válek, které zaplavují Evropu, přinášejí zisky politikům a politickým stranám, stavějícím se negativně k EU. Jsou to Pegida v Německu, Britská strana za nezávislost Nigela Faragea v Británii a Francouzská národní fronta Marie Le Pen ve Francii. Ty strany jsou nepřátelské nejen vůči EU, ale i vůči takřka neomezenému přílivu uprchlíků do jejich zemí. Poslední průzkum volebních preferencí ve Francii prokázal, že v důsledku přílivu uprchlíků do země se Marie Le Pen vyšvihla do čela kandidátů příští francouzské prezidentské volby.

Svou už čtrnáctiletou podporou washingtonských válek za americkou hegemonii na Středním východě evropské vlády podporu svých voličů značně rozmělnily. Evropské národy chtějí být Francouzy, Němci, Holanďany, Italy, Maďary, Čechy, Brity. Nechtějí, aby se jejich země ocitly v babylonské věži společně s miliony uprchlíků z washingtonských válek. Chtějí, aby jejich národy zůstaly samy sobě věrné – a to je to, co Pegida, Farage a LePen nabízejí svým voličům.

Při vědomí svého chabého postavení i zranitelnosti, je zcela možné, že se francouzský establishment rozhodl ubránit své právo na další své vládnutí tím, že podnikne útok pod falešnou vlajkou. To mu umožní uzavřít hranice státu, čímž Marii Le Pen uzme její hlavní politické privilegium.

Jsou lidé, kteří nevěří, že by vlády dokázaly vraždit své vlastní spoluobčany. Ale vlády tak činí neustále a vraždících operací pod falešnou vlajkou byl už spáchán bezpočet. Byla jí např. i značně krvavá operace Gladio v Itálií, přičítaná úřady nejdříve komunistům, ale jak později přiznal sám italský prezident, zorganizována italskou zpravodajskou službou a americkou CIA s cílem zákazu Italské komunistické strany.

Uvážíme-li tedy dlouhou tradici operací vedených pod falešnou vlajkou, mohou být „teroristické útoky“ v Paříži jen dalším jejich článkem.

 

Matrix rozšiřuje svůj dosah

Za pouhou hodinu po pařížských útocích a bez jakýchkoli důkazů bylo do kamene vytesáno, že vrahem byla Islámská republika (ISIL). To je přesně ten způsob, jakým pracuje propaganda.

Když ji dělá Západ, má vždycky úspěch, protože Svět si už zvykl být Západem voděn za nos. Užasl jsem ovšem, když jsem viděl, že ruská média pomáhají tento oficiální příběh rozšiřovat bez ohledu na to, co si už ono samo takovýmito falešnými a do kamene tesanými příběhy vytrpělo.

Cožpak ruská média zapomněla na let MH17, kdy během pár minut po pádu malajsijského letadla byl do světa vysílán příběh o tom, že byl sestřelen nad východní Ukrajinou proruskými separatisty ruskou raketou, takže vina za incident byla jednoznačně připsána Rusku? A že tato verze příběhu přetrvává dodneška, třebaže jí chybí jakýkoli důkaz?

Zapomněla ruská média na tzv. „ruskou invazi Ukrajiny“ a na to, že tento absurdní příběh je všude na Západě brán dodneška jako evangelium?

Zapomněla ruská média na knihu německého novináře o tom, že každý význačnější žurnalista v Evropě je veden na výplatní pásce americké CIA?

Člověk by měl za to, že zkušenost už naučila ruské mediální zdroje být při přijímání příběhů na Západě vzniklých co nejopatrnější. Nu a nyní zde máme něco, co je pravděpodobně dalším falešným příběhem do kamene vytesaným. Zrovna takovým, jako byl ten o skupince Saudů, kteří s pomocí nožů na rozřezávání krabic přemohli a přechytračili celý bezpečnostní systém Spojených států. Tentokrát zase ISIL dokázal dostat se k nedostupným zbraním a přechytračit francouzské zpravodajské služby při zorganizování série vražedných útoků v Paříži.

Proč tohle islamisté učinili? To za tu nepatrnou roli, kterou Francie ve Washingtonem vedeném násilí na Středním východě sehrála?

Proč nezaútočil ISIL namísto Francie na Spojené státy?

Anebo snad bylo jeho úmyslem zastavit proud uprchlíků do Evropy jejími uzavřenými mezistátními hranicemi. Touží snad ISIL udržet všechny své protivníky v Sýrii a Iráku, když má možnost vyhnat je do Evropy? Proč musí zabíjet miliony lidí namísto toho, aby je nechal utéct?

Neočekávejte samozřejmě od vašich médií odpověď na žádnou z těchto otázek příběhu už teď do kamene vytesaného. Protože všechno je naopak a hrozbou pro evropský politický establishment není ISIL, hrozbou pro něj jsou politické strany, stavějící se jak proti EU, tak i proti imigrantům. Jako jsou Pegida v Německu, Britská strana za nezávislost v Británii a Francouzská národní fronta, jejíž vůdkyně Marie LePen je dnes nejvážnější kandidátkou na úřad příštího francouzského prezidenta.

Něco se prostě muselo udělat se zástupy uprchlíků z washingtonských válek, jinak establishmentu současných politických stran hrozila porážka z rukou těch stran, které projevují tak málo přátelství a porozumění jak vůči těmto zástupům, tak i vůči evropské podřízenosti Washingtonu.

Pravidla EU o uprchlících uzavření hranic mezi evropskými státy neumožňovala. S pařížskými útoky se ovšem nemožné stalo možným, a francouzský prezident také okamžitě uzavření hranic nařídil.Tím byla disidentským protiamerickým stranám vyražena z rukou jejich hlavní zbraň. Bez této zbraně ztratí ovšem tyto strany pro voliče svou přitažlivost, a jak další vláda EU, tak i další panování Washingtonu nad Evropou budou zabezpečeny.

 

Paříž všechno mění (Angela Merkelová)

Předpověděl jsem, že v reakci na Paříž budou i další země následovat Francii v uzavírání hranic s cílem vzít tímto manévrem vítr z plachet disidentským protiuprchlickým a protievropským stranám ve svých zemích., a uchovat tak moc svému současné panující establishmentu. Nyní zcela nový apel k vypuzení uprchlíků ze země zazněl i z Německa.

Dodatečně jsem si uvědomil další benefit, který z pařížského útoku vyplyne současnému politickému establishmentu. Donald Trump a Bernie Sanders, kteří se ocitli velmi blízko možnosti převzít prezidetskou nominaci z rukou současného politického establishmentu USA, přišli pařížským útokem o svůj dosavadní moment hybnosti. Nová vojenská opatření proti Islamskému státu, západní intervence v Sýrii bez souhlasu syrské vlády, zavedení nového vlasteneckého zákona (tzv. Patriot actu) v evropských zemích a možná, že i přijetí ještě drakoničtějšíiho Patriot actu v USA – to všechno odejme Trumpovi a Sandersovi převládající pozornost veřejnosti, které si až do pažížských událostí užívali. Odsunuti novými událostmi a opatřeními stranou, zmizí i ze světel reflektorů.

Stejně jako 11. září, či při incidentu Charlie Hebdo, či při Bostonském maratónu, byl i scénář příběhu v Paříži sepsán a připraven k použití už v momentu, kdy o něm vyšla první zpráva. A nenásleduje žádné vyšetřování, nevznášejí se žádné otázky, jen média si melou to své a do detailu se rýmující s oficiálním příběhem. A pachatelé znovu a jako by už ze zvyku zanechávají na místě své pasy.

Nehledě na to, jak průhledné útoky pod falešnou vlajkou jsou, vlastenectví vybíčovávané až k šílenství, zatemňuje lidem oči před skutečností.

 

Pasy na místě činu – námět k zamyšlení

„Nalezené pasy“ pro ně zapracovaly 11. září 2001, zapracovaly pro ně i v případu Charlie Hebdo a teď jim přispěchaly na pomoc už potřetí. Oni vědí, že Američané jsou totální hlupáci, kterým lze namluvit cokoliv. Nehledě na to, jak nemožné či absurdní to je, ty prázdné hlavy tomu uvěří. Avšak pozor! Američané naopak nedokážou uvěřit pravdě. Jejich mozky byly vymyty tak speciálním způsobem, že berou pravdu jako „konspirační teorii.“ Obyvatelstvo až do téhle míry hloupé je bez budoucnosti.

Zapamatujme si, že 11. září bylo nařízeno cvičení, simulující skutečné události, jež se později toho dne odehrály. A teď se dovídáme totéž o událostech v Paříži. Jaká to podivuhodná shoda. Ale hlupáci západního světa nejsou natolik nadáni, aby si té shody všimli. A zřejmě to platí i pro Rusy.

Překlad: Lubomír Man

Zdroj: paulcraigroberts.org

[quote align="center" color="#999999"]

Ovládání lidského chování. Elektromagnetické a radiofrekvenční záření. Mikrovlny. O jaké experimenty jde a proč náš mozek není v bezpečí? Časopis Vědomí jako první médium na světě zveřejňuje výzkumy kryté státním tajemstvím. Tok říjnových informací pokračuje odkrýváním rodinné historie Rothschildů, jednoho z nejzámožnějších klanů na světě. Seriál Pansofie vás zase naučí obnovovat zdraví člověka jakožto energetické bytosti. Nové vydání Vědomí je k dispozici od 8. října u všech dobrých prodejců v Česku i na Slovensku.[/quote]