Na Indian Science Congress byste určitě neočekávali, že se bude hovořit o starověkých létajících strojích. Na kongresu hovořil Narendra Modi, premiér, a další prestižní vědci z celého světa. A poprvé v rámci historie kongresu se prezentovalo také právě o starověkých kosmických lodích. O těchto létajících lodích se hovoří už v Sanskrtu v mnoha textech. Ještě úžasnější však je, že tento typ mimozemsky zkonstruovaných lodí není omezen jen na Sanskrt, ale je obsažen také v jiných starověkých civilizacích, které se rozkládají všude možně po světě.

To však neznamená, že je to pravda a že by tyto objekty měly být vědecky zkoumány bez jakékoli objektivity, výsměchu a odsouzení. Předsudky v takových bádání asi zůstanou navždy.