Tak začíná poměrně obsáhlý článek ruské televizní společnosti Zvezda o možném jaderném protiúderu Ruska, pokud by USA zaútočily jako první. A v materiálu hned připomněli, že se členové Vadajského klubu zeptali Putina: „Vy snad můžete zničit Spojené státy do půl hodiny?“ Ruský prezident se na pár sekund zamyslel a řekl: „Ve skutečnosti rychleji…“

Článek popisuje, že po zhroucení Sovětského svazu a zavedení unipolárního světa Spojenými státy se zdálo, že Rusko nebude schopno asymetricky odpovědět americkým zbraním. Ukázalo se, že Rusové byli schopni dovybavit svoji armádu a ochránit se před nepřátelskými raketami elektronickým bojem, které je oslepí a učiní z nich bezvýznamnou hromadu šrotu.

„Rusko je jedinou zemí, která může zničit Spojené státy, protože Rusové mají možnosti a jaderné zbraně, aby to to udělaly,“ cituje článek náčelníka štábu americké armády generála Marka Millyho.

Vlastně je to o přiměřenosti odpovědi. V případě, že se USA náhle rozhodnou, že použijí takový preventivní nukleární útok na Rusko, naivně věří, že zůstane bez trestu. Hluboký omyl. I když se z ničeho nic zničí všechna velitelská stanoviště ruské armády, spustí se systém Perimetr.

Perimetr byl původně systém samostatného řízení strategických raketových vojsk. Systém zahrnuje hardware a software, který by umožnil za jakýchkoli podmínek, i těch negativních, odpálit rakety. Systém mohl provést přípravu a odpal raketových střel, a to i v případě, že by byli všichni z obsluhy mrtví a nebylo by komu dávat rozkazy. Perimetr měl schopnost sbírat a zpracovat velké množství informací (stav spojení, radiační situace), analyzovat změny vojenské a politické situace ve světě – nezávisle posoudit příkazy přijaté po určitou dobu, a na tomto základě vyvodit závěr, že ve světě není něco v pořádku. Když systém usoudí, že přišel jeho čas, spustí příkazy pro přípravu raket.

Přičemž Perimetr se nemohl aktivovat v době míru.

„Řeč je o systému Perimetr v minulém čase z toho prostého důvodu, že známe pouze jeho dřívější účel. V současnosti je přísně tajný. Víme jen, že modernizovaná verze povede k nevyhnutelné odplatě,“ píše se v článku.

System Perimetr je dodnes jediným známým "Doomsday Machine" (zbraní jisté odplaty), jejíž existence je oficiálně potvrzena. A Spojené státy jsou si toho dobře vědomy.

Ovšem během posledních pěti let vypustil ruský obranný průmysl sérii vojenských prvků elektronického boje, které jsou schopny zrušit všechny možné útoky potenciálního nepřítele z nebe, země a vody. Například mobilní komplex Rtuť-BM na ochranu před dělostřeleckými granáty řízené rádie o rozloze 20 hektarů. Systém Infauna neutralizuje pojistky přesných střel "vzduch-země" a "země-země" a ovlivňuje komunikaci a kontrolu soupeře. Letecký komplex Chibiny namontovaný na bombardéry Su-34 a Su-30 CM, se nyní účastní operace vzduchu v Sýrii, aby bylo letadlo neviditelné pro radioelektronické prostředky.

Mobilní systémy Krasuha-4 a Moskva-1, což mělo za následek depresi generálů NATO, paralyzují útočné a obranné zbraně všech typů. Je známo, že komplex Krasuha-4 potlačuje v okruhu 300 kilometrů špionážní družice, pozemní radiolokátory a ve vzduchu letadla AWACS, což prakticky ruské zbraně zcela zneviditelní, popisuje autor.

Autor zdůraznil, že vědomě podrobně nepíše o technických možnostech jaké mají k dispozici ruská strategická raketová vojska, ponorky a strategické letectvo. Nicméně dodal, že současná ruská kampaň v Sýrii způsobila šok na Západě, který uviděl, že Rusko umí používat zbraně.

"Málokdo dnes odváží svou agresivitou „vyvolat požár". Je to jasné jak z úst amerických generálů, tak i samotných USA. A je to tak správně – není třeba riskovat," dodal autor.

Zdroj:  tvzvezda.ru pz.cz