Západní společnost se posledních dvacet let chovala neuroticky a je třeba ji léčit. Profesor Mark Stein dospívá k tomuto závěru ve své psychoanalýze finanční krize (přes Steve Keen). Symptomy popírání, pocity všemocnosti, triumfu a hyperaktivita se manifestují při reakci na sérii krizí – pád Sovětského svazu, japonská a asijská krize – na něž Západ nereagoval opatrností, nýbrž zvýšením rizika:

Myslím si, že tyto krachy způsobily mezi těmito vůdci značnou úzkost, ale místo aby z těchto krizi vyvodili poučení, tak reagovali manickými, všemocnými a triumfalistickými pokusy dokázat nadřazenost svých ekonomik povznesených nad zranitelnost zřejmou z těchto krachů. Po těchto reakcích tudíž následovalo ničení i mlžení dat a demontáž regulačního systému včasné výstrahy, tvorba sebeujišťující mytologie – jako ta o‚velkém útlumu‘ (turbulencí ekonomických ukazatelů), a to všechno vedlo ke kultuře, v níž vypadal obrovský nárůst přijímaných rizik jako ospravedlnitelný. Dovoluji si tvrdit, že tato maniakální kultura byla pod vlivem triumfální reakce Západu na kolaps komunismu. Tvrdím, že podmínky pro kreditní krizi 2008 byly tudíž už tehdy nachystány.

Stein varuje, že pokračování po této cestě povede ke kolapsu:

Pokud nás finanční krize 2008 zaskočila, měla by nám připomenout, že to nebylo poprvé, kdy byl ekonomický a sociální systém založen na maniakálním a triumfalistickém podloží. Už řecký historik Thucydides píšící v 5. století před naším letopočtem popsal, jak pocit všemocnosti Athéňanů – stejně jako touha po triumfu nad spartským nepřítelem – přivedla velkou athénskou civilizaci ke zkáze (Thucydides, 1972). Ve svém pokusu následovat tradici Thucydida doufám, že analýzami a pokusy porozumět historii mohu přispět k literatuře, která nám pomůže se z minulosti poučit. Zatímco jsem argumentoval, že naše kultura je bezděčně a podprahově vedena silami, o nichž máme jen omezenou vědomost a nad nimi jen nepatrnou kontrolu, doufám, že naše pochopení těchto záležitostí povede k omezení moci těchto sil v budoucnu.

.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: businessinsider.com

]]>