Západní mozkové trusty neúnavně pracují ve snaze o odpor vůči ruskému mistrovskému geopolitickému tahu provedenému v Sýrii, který jasně většinu Západních stratégů zaskočil naprostým překvapením. Když si člověk čte analýzy těchto mozkových trustů o ruské roli v Sýrii, tak mu to drsně připomene, jak až nemorální ta Západní zahraniční politika ve skutečnosti je, když pomyslí na to, že tyto organizace se čertí, protože Rusko bombarduje teroristy! Důvod, proč jsou tak vyděšení, je ten, že Rusko bombarduje Západní teroristy, které používá jako zástupné armády ve snaze vynutit si změnu režimu v Damašku (což je strategie, která naprosto selhala).


Potenciální protiopatření jsou předmětem nedávného článku Brookingského institutu sepsaného Pavlem K. Baevem, dopisujícím vyšším členem Centra pro Spojené státy a Evropu při Brookingu, nadepsaného: Ruská zápletka v Sýrii: Může Západ jen tak sedět a koukat? Baev navrhuje, že „rozhodnutí stáhnout baterie raket země-vzduch Patriot z Turecka se musí zrušit ještě před tím, než budou moci US a jejich spojenci bombardovat „bandy Hizballáhu kolem Damašku“.

[quote align="center" color="#999999"]

„Nakonec budou Spojené státy a jejich spojenci moci nasadit série náletů proti bandám Hizballáhu kolem Damašku. To bude tváří v tvář Rusku méně konfrontační než útoky na Assadovy síly. Hizballáh už v Syrské válce utrpěl ztráty a není nijak zvlášť motivovaný zůstat s Assadem až do trpkého konce daleko od své rodné hroudy v Libanonu. (Také Izrael takovéto potrestání ocení.)“[/quote]

Údery na Hizballáh by nemusely mít ten žádoucí účinek, který Baev vypadá, že předjímá, takováto nepřátelská akce by zrovna tak mohla tuto skupinu galvanizovat k ujištění, že budou spolu se Syrskou armádou „bojovat do hořkého konce“ spíše, než že by se stáhli ze svého zapojení do Sýrie. Nálety na Hizballáh by rovněž mohly potenciálně vyprovokovat reakci proti pachatelům tohoto násilí s další eskalací konfliktu, v němž je už teď zapletena spousta regionálních a mezinárodních mocností. Dále mnozí lidé by považovali útok na Hizballáh v podstatě za útok na Írán, jelikož tato v Libanonu sídlící skupina je financovaná Teheránem a úzce spojená s touto zemí.

Doporučení Brookingů zase jednou zdůraznilo skutečnost, že velké části US establišmentu vůbec nezajímá porážka ISIS v regionu, když Brookingové prosazují bombardování hlavní skupiny, která už roky bojuje s ISIS. Mnozí v US jsou spíše soustředěni na to, jak svrhnout režim v Damašku (k čemuž nikdy nedojde) a navíc oslabit všechny síly, které s ISIS bojují. Pokud by to Západ s porážkou ISIS myslel vážně, tak by podpořil síly, které opravdu proti tomuto novému tzv. kalifátu bojují, a spolupracoval s nimi.

 

TTIP je geoekonomickým nástrojem proti Rusku

Západní stratégové jsou vyděšeni z toho, že Evropa se sbližuje s Východem a ze vznikající aliance EU-Rusko (zvláště Německo-Rusko). Fúze Ruska s EU je sice jedním z budoucích záměrů některých US stratégů, ale Washington si to přeje jedině, když budou jak Rusko, tak EU naprosto podřízeny US diktátu. Dnes je však Rusko suverénním nezávislým národem, který US nekontrolují, a i některým uvnitř EU se už zajídá být vazaly Washingtonu. Což znamená, že užší vztahy mezi Ruskem a EU by byly v tomto okamžiku pro US geopolitickou katastrofou, jelikož takovýto tektonický posuv by US moc hrubě omezil.

Pochopíme-li tuto realitu, je tedy teď už jasné, jak je geostrategicky podstatná obchodní dohoda mezi US a EU – Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP). Stejně, jako je TTIP úmluvou korporátních fašistů k posílení moci nadnárodních korporací na úkor občanů, tak je zároveň i geostrategickou zbraní proti Rusku a k vytvrzení transatlantické aliance mezi US a EU.

Zajistit schválení TTIP bylo doporučením další Západní organizace, která pracuje na potenciálních protistrategiích proti Rusku, zejména ve Washingtonu sídlící Atlantické rady (AC). Ve výpovědi před US senátní Komisí ozbrojených služeb 8. října 2015 ve Washingtonu generál James L. Jones Jr., předseda Brent Scowcroftova centra pro mezinárodní bezpečnost při Atlantické radě a bývalý národně bezpečnostní poradce, zdůraznil důležitost „úspěšného uzavření“ TTIP pro Západ:

„Prostředkem transatlantického růstu, prosperity a bezpečnosti je energetická bezpečnost. To samé lze říci i o úspěšném uzavření TTIP. Evropa s US mají největší obchodní partnerství na světě. Jeho posílení poslouží našim společným zájmům a utvrdí v jistotě transatlantickou alianci i v 21. století. TTIP rovněž US nabídne unikátní příležitost stát se jak autorem předpisů stanovujících řád pro rozvinuté ekonomiky v 21. století, tak i autorem itineráře cesty tímto stoletím.“

K dalším Jonesovým doporučením patřilo pracovat na diverzitě zásobování energií pro EU, aby se „podvrátilo Putinovo zneužívání energie jako politické zbraně,“ pokračování v sankcích uvalených na Moskvu a navíc přijetí Černé hory do NATO během příštího roku a zatažení Makedonie do této vojenské aliance. Tento penzionovaný generál rovněž tvrdí, že US by měly vládě v Kyjevě poskytnout „proti-tankové zbraně, zpravodajskou podporu, výcvik dovedností v elektronickém válčení a v odporu proti němu.“

Rusko si je samozřejmě dobře vědomo důležitosti TTIP pro dlouhodobou agendu Washingtonu. V projevu Vladimira Putina ke Spojeným národům na konci září, Putin zjevně útočil na některé US vedená obchodní jednání, jejichž průběh jsme v posledních letech zažili, když (od 18:45 v řeči) nejspíš mluvil o TTIP a o Transpacifickém partnerství (TPP).

[quote align="center" color="#999999"]

„Rád bych poukázal na další projev rostoucího ekonomického sobectví. Některé země se rozhodly vytvářet uzavřené a exkluzivní ekonomické spolky, kde jejich zřizování se vyjednává za scénou v utajení před vlastními občany těchto zemí, obecnou veřejností a obchodní komunitou. Další státy, jejichž zájmy mohou být postiženy, nejsou o ničem ani informovány. Vypadá to, že se budeme potýkat jako s hotovou věcí s tím, že pravidla hry se změnila ve prospěch úzké skupiny privilegovaných a WTO do toho nebude mít co mluvit. To by mohlo vyvést z rovnováhy celý obchodní systém a rozbít globální ekonomický prostor. Tyto záležitosti budou mít dopad na zájmy všech států a ovlivní budoucnost světové ekonomiky jako celku.“[/quote]

Pokud se podaří porazit TTIP, bude to pro svět z četných důvodů kolosální úspěch. Mnozí Evropané už této dohodě rozhodně odporují s tím, že stovky tisíc protestujících proti TTIP v Německu jsou poslední ilustrací tohoto sentimentu. Zastavte TTIP!

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: journal-neo.org  

[quote align="center" color="#999999"]

Ovládání lidského chování. Elektromagnetické a radiofrekvenční záření. Mikrovlny. O jaké experimenty jde a proč náš mozek není v bezpečí? Časopis Vědomí jako první médium na světě zveřejňuje výzkumy kryté státním tajemstvím. Tok říjnových informací pokračuje odkrýváním rodinné historie Rothschildů, jednoho z nejzámožnějších klanů na světě. Seriál Pansofie vás zase naučí obnovovat zdraví člověka jakožto energetické bytosti. Nové vydání Vědomí je k dispozici od 8. října u všech dobrých prodejců v Česku i na Slovensku.[/quote]