Zpravodajství Doněcké lidové republiky (DLR) zveřejnilo plán Kyjeva na porušení Minských dohod a začátek plnocenné vojenské operace v Donbasu. Po dělostřelecké přípravě proti pozicím Ozbrojených sil DLR začnou kyjevská vojska ofenzivu od sektoru Mariupol a Dělbacevo ve směru sídliště Uspenka, aby převzaly kontrolu nad hranicí s Ruskem a znemožnili místním prchnout do Ruska. Ve stejném okamžiku postoupí Kyjevské síly ve směru Ilovajsk, aby obklíčily Doněck z jihu i severu. Pro-kyjevští militanti plánují ve směru Lugans provést oddělenou vojenskou akci proti Ozbrojeným silám Luganské lidové republiky LLR.


Mají v úmyslu postoupit, aby zablokovali hranici s Ruskem a znemožnili vojskům LLR poskytnou na bojišti podporu DLR. Stratégové Kyjeva doufají, že v důsledku těchto akcí porazí obránce Donbasu a zničí tyto lidové republiky.

20. srpna byly zformovány 3 kyjevské špičkově vybavené vojenské sbory a umístěny na kontaktní linii. Je v nich 5 samostatných mechanizovaných brigád, 2 samostatná tankové brigády, 1 dělostřelecká brigáda a 1 skupina systémů raketometů v oblasti Mariupolu. K těmto špičkovým silám patří 22 000 vojáků a více než 130 tanků, 560 bojových vozidel pěchoty (BVP), 55 jednotek salvových raketometů a 200 kusů dělostřelectva a houfnic, 720 protipancéřových zbraní.

5 samostatných mechanizovaných brigád, 1 samostatná tanková brigáda, 2 brigády paradesantní pěchoty, brigáda raket Točka U a brigáda salvových raketometů. V tomto sektoru obnáší pro-kyjevské síly více než 15000 vojáků, 110 tanků, 430 obrněných transportérů, 5 jednotek Točka 8, 50 jednotek salvových raketometů, 220 kusů dělostřelectva a houfnic, 620 protitankových zbraní.