Spojené státy vyhlásily válku ruské propagandě v pobaltských republikách, ale musely také potvrdit, že zde žije silná enkláva rusky mluvících občanů a vidí je jako samostatné občanské společenství.  Lotyšská europoslankyně Tatjana Ždanoka je potěšena, že Američané "objevili" tzv. Baltické Rusy jako samostatné občanské společenství. "Upřímně řečeno, to je dokonce povzbudivé, že jsme označeni jako Baltičtí Rusové, jako samostatná občanská společnost. Až teď říkají, že není nutný zásah proti rusky mluvícím, ale říkají, ať se asimilují a dívají se na naši televizi.


Toto nové pojetí je vlastně uznáním dvouobčanské společnosti ze strany Spopjených států,", řekla Ždanok v rozhovoru pro Rusko 24.

Podle ní, v regionu Baltského moře působí "nucená asimilace", tak že například vysílání v ruštině a jazycích národnostních menšin je omezeno. "Proto se rusky mluvící obyvatelé pobaltských zemí dívají hlavně na ruskou televizi Alternativní pohled na světové dění pochází z Ruska," pokračovala europoslankyně.

Ždanok věří ve zlepšení situace národnostních menšin v regionu. "Lidé z pobaltských států, z bývalých republik Sovětského svazu dostatečně silně pociťují dvojí standardy občanství. Nejjednodušší způsob, jak vyřešit naše problémy je dát rovnítko mezi ruský jazyk a oficiální status a vyřešit problém masového bezdomovectví," pokračovala Tatjana Ždanok.

Ždanok také v rozhovoru poznamenala, že Rusko by mělo být více pozornější ke krajanům žijících v zahraničí. "Země s takovou obrovskou diasporou, žijící v zahraničí, by měla věnovat této otázce větší pozornost," dodala Ždanok.

Americké velvyslanectví, podle novin Izvěstija, v Litvě poskytlo pro ruské reportéry grant ve výši 500.000 dolarů. Roční projekt s názvem "Školení o investigativní žurnalistice v boji proti ruské komunikaci v pobaltských zemích." běží do 30. listopadu 2016. Během školení se pro účastníky projektu předpokládají semináře a školení během studijních cest do Spojených států.

Zdroj: pz.cz