V najnovšej epizóde relácie „Head to Head“ televízie Al-Džazíra bývalý riaditeľ Defense Intelligence Agency (DIA) Michael Flynn vyhlásil, že vzostup Islamského štátu bol úmyselným rozhodnutím. Moderátor Mehdi Hasan položil otázku Flynnovi a zdalo sa, že chce, aby bolo zrejmé, že politika, ktorá viedla k vzostupu ISIS, nebola len dôsledkom neznalosti alebo ignorancie, ale bola výsledkom vedomého rozhodovania: [quote align="center" color="#999999"] Hasan: Vy v podstate tvrdíte, že dokonca aj vo vláde v čase, keď ste vedeli, že tieto skupiny existujú, ste videli analýzu a hoci ste proti nej argumentovali, nikto vás nepočúval?


Flynn: Myslím tým administratívu.

Hasan: Takže administratíva zatvárala oči pred vašim varovaním?

Flynn: Nemyslím si, že zatvárali oči, myslím si, že také bolo ich rozhodnutie. Myslím, že to bolo úmyselné rozhodnutie.

Hasan: Úmyselné rozhodnutie na podporu povstania pod záštitou Salafisti, Al-Kajdy a Moslimského bratstva?

Flynn: Bolo to úmyselné rozhodnutie spraviť to, čo robia.

Moderátor sám vyjadruje prekvapenie nad Flynnovou úprimnosťou počas tejto časti rozhovoru. Zatiaľ čo zdvihol papierovú kópiu správy DIA z roku 2012, Hasan nahlas čítal kľúčové pasáže, ako napríklad „je tu možnosť vytvorenia deklarovaného alebo nedeklarovaného rektorátu salafistov vo východnej Sýrii a to je presne to, čo chcú sily podporujúce opozíciu – aby došlo k izolovaniu sýrskeho režimu.“

Flynn na rozdiel od vlády nebagatelizuje obsah správy. Flynn, v súčasnosti na dôchodku, je najvyšším spravodajským úradníkom, ktorý tvrdí, že Spojené štáty vedome sponzorujú rebelov v Sýrii s cieľom vyvíjať tlak na sýrsky režim.

Hasan: V roku 2012 Spojené štáty pomáhal koordinovať dopravu zbraní do rovnakých skupín [Salafisti, Moslimské bratstvo, al-Káida v Iraku], prečo ste akciu nezastavili, ak máte obavy zo vzostupu islamských extrémistov?

Flynn: Nerád hovorím, že to nie je moja práca, ale mojou úlohou bolo zabezpečiť, aby správnosť našich informácií, ktoré boli prezentované, bola najlepšia, aká mohla byť. [/quote]

Keďže Michael Flynn predtým pôsobil ako riaditeľ Joint Special Operations Command (JSOC) v čase, keď bolo jeho hlavným poslaním strhnutie Al-Kájdy, jeho čestné priznanie, že Biely dom v skutočnosti vyzbrojoval a posilňoval Al-Kájdu v Sýrii, je vzhľadom k jeho postaveniu obzvlášť šokujúci.