V Rusku nie je problém získať pekný pozemok – a zdarma. Každý občan má tu možnosť a musí splniť iba jedinú podmienku – presťahovať sa na ruský Ďaleký Východ. Práve tam bezplatne rozdávajú pozemky pre všetkých, ktorí chcú hospodáriť na vlastnej pôde. V tejto súvislosti dokonca zorganizovali prieskum verejnej mienky a zároveň zistili, koľko záujemcov by sa bolo ochotných presťahovať na Ďaleký Východ. S výsledkami tejto nie celkom bežnej ankety verejnosť oboznámil Alexander Galuška, jeden z odborníkov, ktorý sa zaoberá rozvojom Ďalekovýchodného regiónu.


„Prakticky pätina Rusov pripúšťa tú možnosť, že sa presťahuje na Ďaleký Východ za podmienky, že bezplatne dostane pozemok vo výmere 1 ha. Samozrejme, dá sa diskutovať aj o získaní väčších pozemkov – je to vec osobných rokovaní s vedením regiónu. Pochopiteľne, je to vec názoru – či je to malo alebo veľa, keď 20 percent Rusov by sa bolo ochotných presťahovať na samotný východ krajiny. V našej ankete sme „vyspovedali“ viac ako 20 tisíc občanov,“ vysvetlil Alexander Galuška.

Z ankety vyplýva, že si túto možnosť najviac pripúšťajú zástupcovia mladej generácie vo veku 18 – 24 rokov, približne tretina z nich bude nad týmto variantom vážnejšie premýšľať. O niečo menej ľudí – 29 percent – by “zariskovalo” a zmenilo miesto trvalého bydliska, patrí do kategórie 25 – 34 rokov. Organizátori ankety poukazujú na to, že podobné „sťahovanie národov“ by privítalo vyše 61 percent obyvateľov Ďalekého Východu, ktorí sú presvedčení, že by to určite napomohlo rozvoju celého regiónu. Takže vôbec nie sú obavy z toho, že by domáci protestovali proti podobnému „prílevu migrantov“.

Experti prízvukujú, že tento program má obrovské perspektívy a napomôže zvýšiť životnú úroveň v regióne. Z výsledkov tejto ankety vyplýva, že viac ako 70 percent Rusov považujú sociálnu situáciu v tomto regióne za celkom dobrú a 14 percent si myslí, že je veľmi dobrá. Na druhej strane 43 percent obyvateľov Ďalekého Východu sa domnieva, že v rozvoji regiónu sú určité rezervy a preto treba čo najskôr podniknúť konkrétne kroky, aby sa situácia zlepšila. V tejto súvislosti vítajú príchod väčšieho počtu ľudí, ktorí sa budú zaoberať poľnohospodárskou a inou podnikateľskou činnosťou. Sú presvedčení, že to priláka nové investície do regiónu.

Zdroj: hlavnespravy.sk