Ať jsou veřejně proklamované cíle sektoru geneticky modifikovaných organismů (GMO) jakékoliv, ať jsou jakkoliv strašné jejich dopady na zdraví, životní prostředí a farmáře pěstující v Indii bavlnu, tento průmysl má ještě jednu daleko chmurnější stranu. Aby vládli obyvatelstvu a kontrolovali ho i bez použití násilí, musí být lidské svolnosti dosaženo přes to, co Louis Althusser kdysi nazval ideologickým státním aparátem: vzdělávacím systémem, zábavou, náboženstvím, politickým systémem atd.


V knize Noama Chomského ‚ Vyfabrikování souhlasu ‘ se diskutuje o důležitosti role médií v tomto aparátu a Antonio Gramsci psal hodně o hegemonii – jako o metodách použitých panskou třídou k legitimizaci své pozice v očích ovládaných – něco na způsob ‚vynucené svolnosti‘, která maskuje tu skutečnou pěst moci.

Ovšem dost možná tou nejzákladnější a údajně nejefektivnější formou sociální kontroly je eugenika, filosofie, k níž patří i omezení reprodukční schopnosti ‚méně žádoucích‘ lidí.

Je tu rostoucí strach, že eugeniky bude zneužito k účelům kontroly populace – aby se zbavili té části světové populace, která je z hlediska jejich požadavků ‚nadbytečná‘. Na Západě kvůli automatizaci a outsourcingu pracovních míst je nejspíš velká část obyvatelstva, které bude trvale nezaměstnaná nebo jen nedostatečně zaměstnaná. Na místech, jako je Čína, Afrika a Indie je protlačování kontroly porodnosti už desítky let agendou s vysokou prioritou.

Miliardářský americký mediální magnát Ted Turner věří, že globální populace dvou miliard by byla ideální a miliardář Bill Gates nalil stamiliony dolarů do zlepšení přístupu k antikoncepci v rozvojovém světě. Na základě zavádějícího předpokladu, že svět se stává přelidněným, chtějí méně lidí jen pro účely elit a dobré živobytí by si zajistili menší konkurencí o zdroje, které tolik ždímají, aby si udrželi svou současnou životní úroveň a materiální spotřebu. Gates si rovněž koupil podíl v Monsanto v ceně přes 23 milionů dolarů. Jeho agendou je pomoci Monsanto dostat jejich geneticky modifikované organismy (GMO) ve velkém měřítku do Afriky.

A tady to začíná být zajímavé. V roce 2001 Monsanto a Du Pont koupili malou biotechnologickou společnost zvanou Epicyte, která vytvořila geny, které v podstatě činí mužské spermie sterilní a ženská vajíčka nereceptivní. V USA jsou GM potraviny už na trhu a bez označení. GM sektor utratil miliony, aby zajistil, aby to tak zůstalo. Američtí občané nemají tudíž ani ponětí, co by mohlo v jejich jídle být. Tyto potraviny nepodléhají nezávislému testování ohledně jejich dopadu na zdraví.

Chtěli byste snad vědět, zda jíte materiál, který (podle profesora Seraliniho z university v Caen ve Francii) poškozuje zdraví?

Chtěli byste snad vědět, jestli to, co jíte, obsahuje cosi, co by vás mohlo sterilizovat?

Otec Billa Gatese byl už dávno zapojen do Plánovaného rodičovství:

„Když jsem vyrůstal, byli moji rodiče vždy zapojeni do různých dobrovolných záležitostí. Můj otec byl hlavou Plánovaného rodičovství. A zapojit se do tohoto bývalo velice kontroverzní.“

Výše uvedená citaci pochází z interview s Billem Gatesem z roku 2003.

Plánované rodičovství bylo založeno na základě představy, že většina lidí je nezodpovědnými rodiči. Gates starší je spolu-předsedou Nadace Billa a Mellindy Gatesových a vůdčí světlo za vizí a směřováním Nadace Gatesových, která je silně zaměřená na prosazování GMO v Africe přes financování Aliance za Zelenou revoluci v Africe (AGRA).

Nadace Gatesových dala AGRA přinejmenším 264,5 milionu dolarů. Podle zprávy vydané přes La Via Campesina (Rolnická cesta) v roce 2010, 70 procent držitelů grantů je v Keni a pracují přímo pro Monsanto a téměř 80 procent financování Nadace Gatesových je věnováno biotechnologiím. Tato zpráva rovněž vysvětluje, že Nadace Gatesových udělila 880 milionů dolarů na vytvoření Globálního programu zemědělské a potravinové bezpečnosti (GAFSP), který je velkým prosazovatelem GMO.

Místo aby se chopila skutečné potravinové suverenity a pokročila s ní a řešila podstatné politické a ekonomické problémy, které způsobují chudobu, tak si Nadace Gatesových zvolila protlačování korporátně kontrolovaného zemědělství, které vedlo k ujařmení farmářů.

Jak se tak GM sektor probourává do dveří Indii, máme všechny důvody k obavám, nejen proto, že kvůli tomu tolika reportážemi pokrytému dopadu monopolu na semínka a kvůli těm dobře zadokumentovaným škodlivým účinkům GMO na zdraví a prostředí, ale i kvůli obavám z toho, jaké geny by snad mohly být v potravinách, které jíme, a jsou pro nás neznámé.

Výzkumník F William Engdahl uvádí, že genetickému inženýrství nelze porozumět, aniž bychom se podívali na globální šíření moci USA. Vůdčí postavy za USA financovanou ‚Zelenou revolucí‘ v zemědělském sektoru rozvojových zemí to dělaly, aby vytvořily nové trhy pro petrochemická hnojiva a ropné produkty, právě tak, aby také rozšířily závislost na produkci energie. Jídlo se teď stalo výzbrojí k zabezpečení globální dominance.

Problémy světa nevytvořilo přelidnění, nýbrž hrabivost a vlastnický systém, který zajišťuje tok bohatství odzdola nahoru. Není to o tom zastavit růst populace na její cestě, nýbrž o změně rozšířeného globálního systému a způsobu myšlení, který je založen na závislosti na ropě a neudržitelném rabování přírodních zdrojů, v němž je USA největším pachatelem.

Milionáři jako Ted Turner věří, že by tomu tak mělo být, aby mohl spotřebovávat zcela bezuzdně, až bude osekána populace. Tohle je ideologie elit, kteří považují zbytek lidstva za problém, se kterým je třeba se ‚potýkat‘. Říká, že existuje „ příliš mnoho lidí spotřebovávajících příliš materiálu.“ Nemůže být ale více vedle. Např. na rozvojové země připadá více než 80 procent světové populace, spotřebují však asi jednu třetinu světové energie. Občané USA představují 5 procent světové populace a spotřebují 24 procent světové energie. V průměru jeden Američan spotřebuje tolik energie jako dva Japonci, šest Mexičanů, 13 Číňanů, 31 Indů, 128 Bangladéšanů, 307 Tanzánců a 370 Etiopanů ( mindfully.org).

Takže měli bychom už snad mít dost nesmírně s politikou provázaného sektoru, který si drží vlastnictví technologií, které umožňují genetické inženýrství potravin a genů, kterých by mohlo být použito (a je používáno) i pro nucenou sterilizaci? Určitě měli. Tohle je sektor, jehož vyhlášeným cílem je kontrola nad světovým potravinovým řetězcem s důsledky pro světovou populaci.

V dnešním technologiemi vlečeném světě využívají státně-korporátní zájmové skupiny celou škálu high-tech prostředků k naší kontrole. Před pár desítkami let teoretik a sociální filosof Herbert Marcuse shrnul problém, jemuž čelí moderní společnost, prohlášením, že schopnosti současné společnosti – jak intelektuální, tak technologické – jsou nezměřitelně obrovské v porovnání s minulostí, což však znamená i to, že rozsah dominance společnosti nad jednotlivcem je nezměřitelně mohutnější, než kdy bývala před tím. A tak vypadá, že právě o tohle nejde nikomu víc než GM sektoru.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: globalresearch.ca