Během šesti trudných měsíců při tom kole za kolem bouřlivých jednání mezi Řeckem a jeho věřiteli vznikaly všechny druhy spekulací o tom, co by Grexit opravdu přinesl. Bez žádného precedentu, k němuž by se šlo obrátit jako k vodítku, bylo zmapování důsledků odchodu z měnového bloku téměř nemožným úkolem (a stále je), ale kolektivnímu úsilí strany prodávajících v mainstreamových médiích, jakož i politických analytiků a ekonomů se podařilo vytvořit věrohodný švédský stůl z diagramů, rozhodovacích stromů, diagramů toků a schémat sloužících marnému úsilí o zmapování složité provázanosti politiky, ekonomiky a finančních problémů, které by nevyhnutelně následovaly, kdyby se Atény rozhodly nakonec s tím zkázonosným vztahem s Bruselem skoncovat.


Ale nebylo tomu jen mezi vnějšími pozorovateli kreslícími plány na Grexit. Přes skutečnost, že činitelé EU existenci „Plánu B“ popírali, dokud minulý týden „neunikla“ alternativa „časového spínače“ německého ministra financí Wolfganga Schäeubleho, tak nikdo mimo zdvořilé kruhy eurokratů předstírajících, že o Grexitu se celou dobu neuvažovalo, a opravdu i tvrzeních Yanise Varoufakise, že Aténám už v únoru vyhrožovali kapitálovou kontrolou, pokud se nepodvolí požadavkům věřitelů.

Teď při tom, co je možná zatím nejvíce šokujícím odhalením o tom, co si činitelé EU opravdu myslel, že se stane, kdyby se Řecko urvalo od EMU a bezostyšně znovu zavedlo drachmu, je tu Kathimerini s popisem toho, co tento řecký deník nazývá „Černou knihou Grexitu,“ která údajně obsahovala poukazy na vypuknutí občanské války v Řecku v případě, že země by byla vytlačena z tohoto měnového bloku.

Zde je více:

[quote align="center" color="#999999"]

Ve 13. patře budovy Verlaynont v Bruselu pár metrů od kanceláře presidenta Evropské komise Jean-Claude Junckera je ve speciální bezpečnostní místnosti v bezpečí uskladněn plán na odchod Řecka z Eurozóny. Tam ve svazku o mnoha stránkách sepsaném za necelý měsíc 15 členným týmem Evropské komise jsou zodpovězeny otázky o tom, jak si s takovýmto odchodem poradit včetně možnosti, která může znít jako šokující, že by země byla vyšoupnuta z Schengenské dohody, a nebyla vyhnána jen z eura, ale dokonce i ze samotné EU.

Podle evropského činitele měl od pana Junckera summit Evropské komise svazek mnohastránkového dokumentu, který popisoval řeckému ministerskému předsedovi před začátkem sezení do všech podrobností Grexit, aby pochopil právní a politický kontext takovéhoto rozhodnutí. V mnohastránkovém dokumentu podle evropského činitele, který měl možnost poznat jeho obsah, byly podrobnosti zodpovídající 200 otázek, které by případ Grexitu vyvolal.

Tyto otázky, jak tento činitel vysvětluje, jsou vzájemně provázané, jelikož odchod z eura by vytvořil kaskádu událostí, které by se rozvinuly v relativně krátkém čase. Od drachmovské ekonomiky po kontrolu zahraničních měn, která by probíhala na hranicích této země, a která by nakonec vedla k odchodu Řecka z Schengenské dohody.

Autoři tohoto konceptu podle evropského činitele jednali za podmínek naprostého utajení. Speciální skupina o 15 lidech z Evropské komise zahájila přípravy s přímým kontaktem na Řecko a byla v přímém kontaktu se spoustou vyšších činitelů v DG a v Evropské komisi, kteří měli v této oblasti expertní znalost. Projekt tohoto sepisování začal, když se blížil čas vypršení programu (na konci června) tak, aby se Komise na tuto eventualitu mohla připravit a v době referenda, tj. do pátku 26. června byla urychlen. Při víkendu s referendem se zintenzivnila, takže teď o dva dny později v úterý byl projekt dokončen.

Podle dobře informovaného zdroje zapojeného do prací na vytváření tohoto plánu pracovníci „trpěli“ a brali to jako „přehánění“, jelikož nemohli uvěřit, že by situace mohla dojít až tak daleko a většina z nich byla přímo zapojena do záchranných programů pro Řecko. Evropská komise rovněž do poslední minuty doufala, že se najde řešení, jelikož členové této skupiny věděli lépe než kdokoliv jiný, jaké by byly důsledky odchodu Řecka z Eurozóny, a chápali cenu za takovéto rozhodnutí. Jeden ze zapojených s přímou znalostí řecké reality v kritické fázi tohoto počínání řekl zbytku skupiny, že „jestli se tento plán realizuje, tak v ulicích Atén budou rachotit tankové pásy.“ [/quote]

Není úplně jasné, co mělo znamenat „budou rachotit tankové pásy,“ a předpokládáme, že tomu není tak, že by se EU a její členské státy v případě, že Atény učiní ‚nesprávné‘ rozhodnutí ohledně členství v Evropské měnové unii, nějak snažily zinscenovat vojenské převzetí řeckého státu.

Spíše to vypadá, že tento náznak je opět prostě založen na informacích předložených Kathimerini o tom, že Brusel byl toho názoru, že výsledky referenda spolu rozkolnickou rétorikou přicházející od řeckých zákonodárců na pravici a krajní levici je mátly do té míry, že řecký lid byl hluboce rozdělen. Ač budou mít Tsiprasovy ústupky bezpochyby dalekosáhlé důsledky pro politiku a řeckou společnost obecně, tak to vypadá, že se asi Brusel strachoval, že ekonomický marast v důsledku přesměrování by mohl spustit rozsáhlé sociální nepokoje, které by nakonec musely být uvedeny pod kontrolu pomocí Řecké armády.

Ponecháváme na čtenáři, aby si určil jak přesnost naší intepretace, tak míru s jakou zmínky o „tancích“ v „tajném“ dokumentu představují přesné hodnocení situace oproti možnosti, že je to jen zase další pokus zastrašit Tsiprase, aby kapituloval, ale jedna věc je jistá, byť i zmínka o tom, že „ulice Atén“ budou okupovat vojáci, nevypadá nijak jako vzájemné povídání mezi „partnery“.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: zerohedge.com