Český Státní úřad pro jadernou bezpečnost vyhodnotil událost v kontroverzní jaderné elektrárně Temelín jako „poruchu“. Na mezinárodní stupnici INES zařadil úřad událost na úroveň INES 1. Úřad o tom informoval ve čtvrtek v Praze. Důvodem problému byla netěsnost v odvzdušňovací trubičce o průměru jeden centimetr. Netěsnost byla zjištěna 26.června. Druhý temelínský blok, kde k netěsnosti došlo, je nyní zcela mimo provoz. „Radioaktivita se dostala do cirkulujícího chladícího oběhu druhého bloku a část odtamtud do kanalizace s dešťovou vodou,“ sdělil k poruše český státní úřad.


V záchytné nádrži v areálu elektrárny pracovníci elektrárny naměřili 27.června hodnotu 272 becquerelů na litr. Tato hodnota se během několika dní snížila pod hraniční hodnotu pitné vody 100 becquerelů na litr.

Pavel Vlček z Občanské iniciativy pro ochranu životního prostředí (OIŽP) proto vyzýval: „Provozovatel nám stále dluží vysvětlení, jak a proč se radioaktivita mohla dostat až ven.“

Eike Hallitzky, zemský předseda bavorských Zelených požadoval okamžité objasnění poruchy mezinárodním kontrolním grémiem. „Protože informační management českého jaderného dozoru je mizerný, je česká veřejnost informována velmi nedostatečně,“ dodal. „Možná je to tím, že se zde záměrně zamlčují některé závažné souvislosti nebo tím, že jaderný dozor ani sám neví, co se v Temelíně vlastně děje. Ani jedno nepřispívá k tomu, abychom se cítili lépe.“

Jihočeská jaderná elektrárna Temelín se nachází cca. 60 kilometrů od Německa a Rakouska.

 

Porucha v Temelíně: Anschober kritizuje pozdní měření radioaktivity

Poté, co český jaderný dozor zařadil nedávnou událost v jaderné elektrárně Temelín podle mezinárodní stupnice na úroveň INES-1 a označil ji jako poruchu, kritizuje hornorakouský zemský rada pro životní prostředí Rudi Anschober (Zelení) provozovatele elektrárny, společnost ČEZ: ten podle Anschobera celých osm dní ani nepomyslel na možný únik radioaktivity dříve odhalenou netěsností. To podle něj vyplývá z odpovědí provozovatele na Anschoberem položený soubor dotazů.

Anschober chtěl kromě jiného vědět, jak a proč k poruše došlo, kdy byla netěsnost zjištěna a kdy Česká republika informovala Rakousko. Jak Anschober sdělil v pátek, odpovědi již má k dispozici. Podle nich se druhý blok odstavil, 25.června ve 22:20 hodin byla zjištěna závada a 26.června ve 2:24 pracovníci elektrárny odhalili netěsnost na parogenerátoru. Podle provozovatele se jednalo o mikroskopickou trhlinu.

Pracovníci elektrárny podnikli sice opatření jako bezpečné zchlazení druhého bloku, zabezpečení monitoringu a nezbytné opravy, ale: „Odpověď provozovatele vede v domněnce, že provozovatel až do 3.července, tedy celých osm dní, nepomyslel na možný únik radioaktivity dříve zjištěnou netěsností,“ kritizuje Anschober. Při měřeních se pak zjistily zvýšené hodnoty uvnitř i vně na střeše zařízení. Tuto informaci pak provozovatel předal 3.července i do Rakouska. Přesná data o měřících stanicích a výsledcích měření však Anschober ani přes svůj dotaz nedostal.

Anschober poslal odpovědi provozovatele rakouskému ministru životního prostředí Andrä Rupprechterovi (ÖVP) a požaduje prošetření celé události skupinou nezávislých expertů. „Musíme trvat na absolutní transparentnosti, nesmíme dopustit, aby ČEZ nebo Česká republika tuto záležitost zametla pod koberec, protože se jedná o vysoce rizikovou technologii,“ dodal Anschober.

[quote align="center" color="#999999"]

  • www.VEDOMI.cz
  • [/quote]

    Zdroj: aa.de oizp.cz