Vo viacerých štátoch si už zvykli, že zamestnanci americkej ambasády sa aktívne, ako protektori, miešajú do domáceho politického diania a „radia“ vláde, ktorých ministrov má menovať a ktorých odvolať /ako napríklad na Ukrajine/, s ktorým štátom sa má kamarátiť a koho považovať za „agresora“, presadzujú americké „demokratické hodnoty“ a aktívnu spoluprácu s NATO, opíjajú klamstvami verejnosť. (Foto: Wikimedia)

Nie všade sa však americkým diplomatom darí obalamutiť ľudí rovnako dobre. V niektorých krajinách verejnosť úspešne čelí ich propagande a klamstvám a opiera sa o pravdu, fakty a preferuje skutočné morálne hodnoty, nepodlieha povestnému „americkému snu“. Často tu pravdu otvorene povie aj predstaviteľom amerického veľvyslanectva a dá veci na správnu mieru.

Podobná epizóda sa odohrala aj na Právnickej fakulte univerzity v srbskom Kragujevaci, kde s prednáškou vystúpil americký veľvyslanec v Srbsku Kyle Scott.

Hosť spoza veľkej kaluže vysvetľoval politiku USA v Srbsku, porovnával pomoc Ruska a USA Srbsku, hovoril o postavení médií v tejto krajine, uvádzal „vhodné“ príklady z histórie, tvrdil, že USA vždy pomáhali Srbsku a pod.

Americký veľvyslanec sa mimoriadne negatívne vyjadroval o politike Ruska a naopak prízvukoval pozitívny vplyv USA na situáciu v Srbsku.

Vypočuť si prednášku amerického hosťa prišlo iba zopár desiatok srbských študentov, ale… ako sa zistilo neskôr, neprišli, aby uverili nezmyslom a klamstvám a „výhodám americkej demokracie“, ktoré propagoval  veľvyslanec, ale chceli mu ukázať, kde je pravda.

Keď diplomat ukončil svoju prednášku, pred neho sa postavil študent Nenad Milisavlević, člen hnutia „Zavetniky“, ktorý pripomenul, že Spojené štáty si vážia vlastnú ústavu a dlhodobo ju nemenia.

Prízvukoval, že podobne by si mali vážiť aj ústavy iných krajín, ktoré si však vôbec nevážia. Podčiarkol, že USA si absolútne nevážia ústavu Srbska.

„Nevážite si našu ústavu. Vo svojom vystúpení v Apatine ste ukazovali mapu Srbska bez Kosova a Metochije. To protirečí našej ústave. Tu som priniesol mapu Srbsku a darujem vám ju. Na našej mape je Kosovo a Metochija sú súčasťou Srbska, naša krajina nemôže existovať bez Kosova a Metochije,“ podčiarkol.

Nasledovala reakcia aj ostatných vysokoškolákov. Študent Arseniević-Milić sa obrátil na kolegov v sále a požiadal ich, aby zdvihli ruky tí, ktorí uverili aspoň jednému slovu, ktoré povedal americký veľvyslanec. Ani jeden zo študentov ruku nezdvihol…

„Prednáška“ vyvrcholila tým, že študenti odovzdali americkému veľvyslancovi fotografie trojročnej Milice Rakićovej, ktorá zahynula počas „humanitárneho“ bombardovania Juhoslávie lietadlami NATO, a fotografie zrúcanín v srbských mestách, ktoré zostali po „oslobodzovacej“ akcii amerických bombardérov na srbskom území.

Zdroj: hs.sk