Současný systém bankovních převodů SWIFT, na němž závisí realizace mezinárodních transakcí, sice o sobě tvrdí, že je nezávislý, avšak může být využit pro politické cíle. Už přibližně půldruhého roku činí američtí a evropští politici a media nátlak na Rusko prostřednictvím vyhrožování o omezení či odpojení jeho bank od tohoto systému. Lež o apolitičnosti SWIFT se ukázala už při sankcích proti Íránu, kdy byly jeho banky odpojeny od možnosti převádět platby. V Rusku je SWIFT využíván více než šesti sty organizacemi a k nátlaku tak může být využit. Hovořilo se o tom už dříve, naposledy v Evropském parlamentu loni na podzim.


Mluví se také o jeho nezávislosti jen do určité míry, a to je zřetelné. Podstata je v tom, že v důsledku chování vlády USA mohou být dolarové transakce kdykoliv „sankcionovány“. Její přístup je takový, že veškeré transakce prováděné v dolarech spadají pod právní systém USA a vláda může nasadit libovolné omezení na převody a kontrakty.

Vedení SWIFT je v Belgii. Před nedávnem došlo k provokaci ohledně majetku ruského Jukosu. Přestože je zabavení formální a nemůže vést k vyvlastnění, vyhodnotilo ho Rusko a země BRICS za politický akt směřující k poklesu reputace Ruska. Nakonec Evropané dostali to, co v poslední době věrně následuje jejich politiku – zrcadlový efekt. Země BRICS předvedly, že vychvalovaná evropská pověst je silně diskreditovaná podřízením se Washingtonu. Přicházejí signály o celkovém ignorování podnikatelské etiky a obecných zájmů. Závislost k ničemu dobrému nevede. Patrně si to Evropa ještě neuvědomila. USA mají pro západní vůdce jakási kouzelná slova a zaklínadla.

Došlo k situaci, která zrála už dávno – stále více zemí s rozvíjející se ekonomikou má snahu vymanit se z vlivu dolaru. K tomu je potřeba zorganizovat vlastní mezinárodní strukturní banku, přijmout několik vlastních rezervních měn a vytvořit systém analogický systému SWIFT, nezávislý na dolaru a na amerických politických proudech.

 

Na čem se domluvily země BRICS minulou neděli

Na posledním ekonomickém fóru v ruském Petrohradě došlo k několika významným událostem. Ministři financí BRICS nejprve uvážili perspektivy spolupráce v oblasti systémového vystoupení ze závislosti na dolaru a poté přijali principiální rozhodnutí – vytvořit mezinárodní banku pro své státy a zahájit práci na systému nezávislých plateb. Ve dnech 17. a 18. června se událo to, co se připravovalo už dávno – bylo zahájeno formování silné alternativy dolarové systému v rámci společné finanční strategie dedolarizace.

Počátkem července bude zasedat rada manažerů nové banky. Počáteční kapitál má být 10 miliard dolarů, z toho 2 miliardy ruských. Na rozvoj banky a svazu států se bude kapitál zvyšovat do 10 miliard dolarů (ekvivalent), většina vypořádání bude v národních měnách.

Dedolarizace začala již dříve. Čína a Jižní Korea vedou platby v čínských jüanech, Rusko dostává platby za ropu v rublech. Nyní budou tyto dohody na úrovni systémových, strategických. V roce 2014 vytvořily Rusko a Čína vlastní ratingovou agenturu jako protiváhu atlantickému systému prognóz. Ten předvedl svoji politickou závislost tím, že snižoval nebo zvyšoval nezávislé ratingy zemí ve snaze ovlivňovat jejich ekonomiku.

Nová agentura bude nepochybně vnímána už jen proto, že na jejím hodnocení bude záviset chování investorů na burzách Tchajwanu a Šanghaje. Ty nelze ignorovat a navíc se do nich derou západní hráči, kteří dříve asijské nabídky nadutě ignorovali. Vytváří se situace připomínající opozici systémů – prudce se rozvíjející Asie vytlačuje atlantisty přivyklé svojí dominanci. Vše by mohlo být mírovým soupeřením, pokud by byla respektována mnohopolárnost světa a existence zájmů druhých. Avšak atlantická domýšlivost a snahy zachovat unipolaritu tlačí USA a Evropu ke stále podivnějším, až agresivním akcím. Pro atlantickou stranu může být ukončení smutné. Asijský tlak a úplně jiná mentalita dokáží přebudovat svět bez vstupu do otevřených konfliktů.

V poslední době dochází až ke komickým situacím z hlediska Rusů a Číňanů. Sebejistota Západu, že mohou vést sankce kdykoliv proti komukoliv a naproti tomu jejich upřímný údiv, že také mohou být sankce zbraní druhé strany proti nim.

Události, k nimž nyní dochází, musí vyvolat přebudování finančních vztahů. Jestliže by Evropa jednala rozumně, mohl by se svět stát mnohopolárním a v něm by se mohla otevřít řada možností pro všechny, kteří by se nehnali za vidinou moci a vlastní naprosté převahy.

[quote align="center" color="#999999"]

  • www.VEDOMI.cz
  • [/quote]

    Zdroj: om.cz, pr.com