Vypadá to, jako by se zdraví lidí na celém světě stále více a více zhoršovalo, přibývalo nemocí, psychických poruch, různých závislostí a lidé byli jakoby podivně zhypnotizováni do stavu absolutní apatie. Televizní zábava chrlí jednu větší hloupost za druhou a lidem se předkládá prostřednictvím reality show, televizních seriálů, kultu celebrity, politické agendy, posledních výkřiků módy a novinek všeho druhu trend, který se stává postupně přijatelnou společenskou normou. Stali se z nás poslušní konzumenti všech možných produktů a služeb, které jsou nám masivní, agresivní a zákeřnou reklamou neustále vštěpovány.

Kdo má zájem na tom, aby lidé tyto produkty a služby neustále kupovali? Kdo jsou vlastně výrobci všech těchto komodit, které jsou nám podstrkovány jako k našemu životu absolutně nezbytné? Kdo vlastně stojí v zákulisí veškerého společenského, politického, mediálního a světového dění?

Proč se například v posledních letech začaly do jídla, doplňků stravy, pochutin a cukrovinek přidávat chemické látky a různé lidem nesrozumitelné přísady, které se označují jako emulgátory? Proč korporátní gigant Monsanto geneticky modifikuje semena, ze kterých posléze vyroste sklizeň neschopná další reprodukce? Mohla by mít tato sterilní semena vliv na to, že někteří farmáři v Indii páchají sebevraždy? Proč je nutné geneticky míchat geny rostlin, jako například rajčata s geny ryb? Jak se vůbec takové genetické úpravy, které se od devadesátých let provádí,pak následně na lidském zdraví projevují? Kdyby to lidské zdraví nijak negativně neovlivňovalo, tak by přeci zaměstnanci této korporace mohli bez problémů také svoje plodiny konzumovat. Tak proč je tedy nejedí? Tyto plodiny nekonzumuje ani světová elita, protože ta má své soukromé bio farmy. Zcela určitě je velmi zajímavé spojení nadace Billa Gatese, zakladatele společnosti Microsoft, s touto korporací a jejich vize na ukončení hladovění ve světě. V tomto spojení je ale nutné hledat více. Otec Billa Gatese, William H. Gates, byl totiž bývalý šéf eugenické skupiny PlannedParenthood (Plánované rodičovství). Jeho prohlášení o tom, že většina lidí je jen lidským plevelem hodným zbavení, je více než výmluvné.

A co třeba fluor ve vodě. Je opravdu nutné, aby se do vody přidával? Vždyť fluorid sodný se používá jako jed na krysy a jako pesticid.

Pokud máte malé děti a dle zdravotních předpisů jste nuceni je nechat očkovat, zeptali jste se sami sebe, je-li tento úkon skutečně nutný? Podle mnoha studií je totiž prokázáno mnoho škodlivých vedlejších účinků a například s vakcínou MMR souvisí případy autismu.

Už jako malá holka jsem milovala letadla. Byla jsem naprosto unešená z těch obřích plechových strojů schopných letu. V posledních několika letech se ale na obloze začaly za letadly objevovat podivné kondenzační stopy, které se nerozpadají tak rychle, jak by měly. Jsou dny, kdy letadla jedno za druhým zanechávají za sebou tyto podivné kondenzační stopy, kterým se říká Chemtrails. Ty podle některých teorií obsahují chemikálie, jako je baryum, oxidy hliníku a jiné lidskému zdraví škodlivé látky. Tyto kondenzační stopy pak následně vytváří hustou mřížku, která pokryje oblohu mléčnou vrstvou mraku. Tento projekt amerického geoinženýrství vysvětluje, že vypouštění reflexivních částic do stratosféry odklání část slunečního světla, jež by jinak způsobovalo oteplování Země. Jsou ale místa ve Spojených státech, kde se za posledních několik málo let rapidně zvýšil výskyt Alzheimerovy choroby, rakoviny a podobných závažných a těžko léčitelných onemocnění, která s těmito chemikáliemi a těžkými kovy souvisí.

Všechna výše zmíněná a pro mnoho lidí podivná rozhodnutí o používání těchto chemických látek, která byla za našimi zády učiněna, jsou mnohými odborníky označována za největší zločiny proti lidskosti. Mohlo by se snad jednat o nějaký tajný plánovaný útok proti světové populaci a snahu o její genocidu? Jak to myslel mediální magnát Ted Turner, zakladatel CNN, se svým výrokem o tom, že na planetě Zemi by měly žít jen dvě miliardy lidí?

Mohly by všechny tyto pro nás lidi zásadní otázky souviset také s blížícím se každoročním setkáním tajné skupiny Bilderberg a jejich agendou o New WorldOrder? Tento tajný spolek světové elity, která se snaží ovládnout celosvětové dění a stojí také za vznikem Evropské unie, se bude konat na konci května. Říkáte si, že jste o této skupině ještě neslyšeli. A co například jiné organizace, jako je Skull and Bones, TheFreemasons (Svobodní zednáři), TheIlluminati, TheBrotherhood, Bohemian Club, Trilaterální komise nebo Římský klub? Také vám to nic neříká? Tak to je v pořádku, ani by nemělo. O jejich existenci světová i domácí masová média záměrně neinformují. Je to díky dohodě, která mezi těmito spolky a masovými médii po desetiletí existuje. Sám David Rockefeller vyjádřil poděkování všem hlavním masovým médiím za to, že jejich existenci pomáhají tajit.

I když o existenci těchto spolků nevíte, měli byste vědět, že jedno mají jejich členové společné. Chamtivost, egoismus, elitářské myšlení,bezohlednost a bezcitnost, nenávist k prostým lidem a k některým konkrétním rasám a hlavně nenávist k Bohu, tedy Ježíši Kristu. Měli byste také vědět, že vědí, co 99 procent světové populace neví a ani netuší. Vědí přesně, na jakých principech jako lidské bytosti fungujeme a jak fungují mocné přírodní zákony Země a vesmíru. Všechno dávné vědění pečlivě střeží a lidi po celém světě o tento nejdůležitější a pozoruhodný poznatek připravili, a tím je naprosto zotročili.

Lidské vědomí se však probouzí a někteří lidé již vědí a ostatní tuší, že nastává doba, kdy vše, co je lživé, zkorumpované a lidem a naší planetě ubližuje, nebude schopné přežít. Je toho mnoho, čemu lidé nerozumí, nevěří a odmítají si připustit. Změna je ale nevyhnutelná. Věřme, že času tomuto starému systému již moc nezbývá. Nadešel totiž čas na to, aby se lidé z pocitů strachu, viny, falešné svobody, nenávisti jeden k druhému a z negativního myšlení vysvobodili. Před celým lidstvem se otevírá nevídaná příležitost si zvolit cestu bezpodmínečné lásky, tolerance a vzájemné pomoci, která bude lepší cestou pro všechny.

Marie Copps

Více informací na www.manualosobnihouspechu.cz

]]>