Každý prodejce, hoteliér nebo hospodský bude mít již brzy k povinné evidenci tržeb ještě další novou povinnost. Zákon mu nakáže označit sám sebe a veřejně na tabuli vyvěsit povinnosti, které na něho stát uvalil v rámci elektronického sledování tržeb. Stanoví to doprovodná vyhláška ministerstva financí coby zvláštní informační povinnost. Také provozovatelé e-shopů si oznámení státu budou muset vyvěsit na úvodní strany svých internetových obchodů. Pokuta za nesplnění nové povinnosti má činit 50 tisíc korun, zakázáno bude malé písmo a chaotická grafika.


Nový paragraf s názvem Obsah a forma informačního oznámení se objevil v návrhu vyhlášky ministerstva financí, která má doprovodit zákon o elektronické evidenci tržeb. Stát v tomto paragrafu předepisuje znění, v jakém musí ten, koho se elektronické sledování jeho tržeb týká, vyvěsit o tom tabuli s oznámením včetně toho, v jakém režimu, a tedy do kolika dnů musí zaevidovat tržbu u správce daně. Stát zasáhne i do internetových stránek obchodů.

[quote align="center" color="#999999"]

§ 4 Obsah a forma informačního oznámení Obsahem informačního oznámení je

a) text ve znění „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“ (eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu)

b) text ve znění „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnů.“ (eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby ve zjednodušeném režimu)[/quote]

V důvodové zprávě určené vládě se k této nové povinnosti píše, že se stanovuje prostá povinnost poplatníka, který má tržby evidovat, mít v době uskutečnění evidované tržby na pokladním místě vyvěšeno informační oznámení.

[quote align="center" color="#999999"]

Čo je to také čitelnosť?

„Čitelností se rozumí, že význam textu bude z hlediska průměrného čtenáře dostatečně identifikovatelný. Není proto přípustné narušovat integritu textu, např. dělením nápisu barevností nebo fontem, které snižují čitelnost sdělení, nebo jinými prvky, které jsou způsobilé zastřít celkový význam, např. neúměrně malou velikostí textu. Viditelným místem se rozumí místo, které objektivně zajišťuje dostatečný výhled na informační oznámení.“ (zdroj: návrh vyhlášky ministerstva financí)[/quote]

 

Běda tomu, kdo barevností naruší integritu textu

Přitom se vymezuje základní zákonný rámec formálních náležitostí této informace, kterými je dostatečná viditelnost a čitelná forma. „Čitelností se rozumí, že význam textu bude z hlediska průměrného čtenáře dostatečně identifikovatelný. Není proto přípustné narušovat integritu textu, např. dělením nápisu barevností nebo fontem, které snižují čitelnost sdělení, nebo jinými prvky, které jsou způsobilé zastřít celkový význam, např. neúměrně malou velikostí textu. Viditelným místem se rozumí místo, které objektivně zajišťuje dostatečný výhled na informační oznámení,“ popisuje důvodová zpráva podrobně, jak mají vypadat cedule, které již brzy zaplaví Českou republiku.

Avšak nemusí jít jen o cedule, informaci mohou na své zákazníky vypouštět obchodníci a hospodští i digitálně, například přímo na kasách nebo na televizních obrazovkách: „Informační oznámení přitom může být za podmínky splnění stanovených parametrů obsaženo ve formě nápisu na pevném podkladu (ceduli), nebo i v jiné formě, např. jako digitální text vložený jako zobrazovaná data na elektronickém zobrazovacím zařízení- elektronické ceduli, nebo jiném druhu elektronického zobrazovače,“ uvádí se v důvodové zprávě.

 

Internet vrchnostenským vrtochům neujde

Povinnost dopadne i na provozovatele e-shopů, kteří obchodují prostřednictvím dálkového přístupu. Formulace „prostřednictvím dálkového přístupu“ je standardním zněním užitým k vyjádření umístění na internetových stránkách. V praxi tak uvedená modifikace informační povinnosti dopadne na nabídku obchodů provozovaných dálkovým způsobem prostřednictvím webových stránek – tzv. e-shopů, a dalších služeb vyhovujících stanovenému kritériu, uvádí se v důvodové zprávě pro vládu.

Rozsah a obsah povinnosti pro e-shopy bude totožný s povinností pro koloniály, hospody nebo hotely. „Tímto rozsahem se má na mysli zejména přizpůsobení kritérií „čitelnosti“ a „viditelného místa“ podle odstavce 1 povaze formátu internetových stránek. Poplatník tak splní uvedenou povinnost umístěním textu na libovolném místě dostatečně viditelném pro každého návštěvníka webových stránek, např. na úvodní webové stránce, a sice v grafickém vyjádření, které stále plní účel sledovaný plnohodnotným plněním informační povinnosti u ostatních poplatníků,“ popisuje předkladatel zákona budoucí podobu všech homepagí všech e-shopů, z nichž budou vyskakovat úřední oznámení státu.

Za nesplnění povinnosti být označen a mít vyvěšeno oznámení státu bude ukládána pokuta ve výši 50 tisíc korun.

[quote align="center" color="#999999"]

  • Vážení a milí čtenáři, děkujeme, že podporujete činnost nezávislého magazínu Vědomí
  • [/quote]

    Zdroj: ceska-justice.cz