Zdravotní potíže způsobené mnohdy oblastně rozšířenou střevní chřipkou a nedůkladnou osobní hygienou jsou ve většině případů rozpoznatelné, postižený tak může zůstat několik dní doma v klidu a poté může opět do práce/školy a splňovat tak své každodenní povinnosti a úkoly. Ze dne 23. 5. 2015 na dnešek se v Praze-Dejvicích se objevila řada občanů s žaludečními či střevními potížemi, které trvají doposud, a jejich příčina se odlišuje od chorob postihujících naše trávicí ústrojí. Důvodem zdravotních potíží občanů žijících v Praze 6 je kontaminace vody. K té došlo již roku 2014, konkrétně 19. srpna. 0 8 dní později uvedl Ing. Petr Mrkos, generální ředitel PVK, a.s., že PVK, a.s., projednávají způsoby, jak tyto havárie oznamovat a co nejefektivněji předat postiženým občanům.


Nyní – tedy asi o 9 měsíců později vyvstává otázka: K čemu se PVK, a.s. dobraly? Výsledky jejich jednání nejsou vidět. Lidé ve většině případů nebyli informováni o tom, že by se měli vyhnout pití kohoutkové vody z důvodu její kontaminace. Tato informace přišla téměř o den později vlivem velkého počtu lidí se střevními potížemi a alarmujících hlášení. Jestliže se tato situace často opakuje, neměly by PVK, a.s., stav vody kontrolovat pravidelně kvůli její možné kontaminaci a následnému vzniku zdravotních potíží, které mohou vést až k otravě?

Generální ředitel PVK, a.s., uvedl, že zdravotní potíže se mohou objevit pouze u oslabených jedinců, přičemž počty kolonií bakterií v přírodních koupalištích převyšují hodnoty ze srpna 2014 – ovšem nešlo o koupání v kontaminované vodě, šlo především o její pití, tedy o průchod vody (včetně bakterií a dalších látek ovlivňující zdravotní stav člověka) organismem člověka. Kontaminovaná voda letos způsobila zdravotní potíže také zdravým jedincům, kteří neměli známky snížení funkce imunitního systému.

Mluvčí PVK, a.s., potvrdil, že ke kontaminaci vody dochází jen v Dejvicích, což potvrzuje fakt, že problémy s čistotou pitné vody v této oblasti se již v minulosti objevily. A očividně se objevily znovu, ačkoliv by se takovým situacím mělo předcházet.

Záchranná služba navíc již odvezla asi 150 pacientů, jak uvedla idnes.cz, i přesto uvádí Zdeňka Jágrová, epidemioložka hlavního města Prahy, že nákaza není nijak výrazně nebezpečná. Toto tvrzení je však dosti povrchní – každý organismus na cizí, kontaminované částice ve vodě reaguje odlišně. A jestliže i zdravý člověk má po vypití zhruba ¾ litru kontaminované vody ještě 24 hodin po jejím vypití střevní potíže doprovázené dávením nebo průjmem, pravděpodobně pro danou nákazu slovní spojení „není nijak výrazně nebezpečná“ není adekvátní a zcela přesné.

Zvláštní je postavení médií i samotných PVK, a.s., k této situaci. 9. dubna 2015 bylo na ihned.cz zveřejněno, že Pražské vodovody a kanalizace nejspíše tuší, kdo pitnou vodu znečišťuje a chtějí tak podat trestní oznámení. Důvod znečištění však zastírají možnými haváriemi – obyvatelé Dejvic si tak nemohou být jisti, zda vypili vodu kontaminovanou dusíkatými sloučeninami, které pochází z fekálních zdrojů anebo jde pouze o bakterie, které se vlivem čištění dostaly do vodovodů s pitnou vodou? To se občané nejspíše nedozvědí. Očividná pozornost PVK, a.s., směrem k financím totiž odsouvá zdravotní potíže občanů do pozadí. Sami tak musíme uvážit, zda budeme i nadále důvěřovat kohoutkové vodě či nikoli.

Denisa Jelínková

[quote align="center" color="#999999"]

  • Vážení a milí čtenáři, děkujeme, že podporujete činnost nezávislého magazínu Vědomí
  • [/quote]