Kapitalismus selže ve dvou situacích: u monopolismu a při kamárádíčkování stát-kapitál (Poznámka: Anglický výraz „cronyism“, možná bychom měli vymyslet nějaký český třeba Babišismus.) Monopolismus zadusí konkurenci a tím v podstatě zadusí i kapitalismus. Když dojde k nekalému spřažení státní elity se soukromým kapitálem, je to kamarádíčkovský kapitalismus (crony capitalism / Babišismus), kdy jen hrstka uchvátí moc a bohatství na úkor mnoha. Stát (v rozšířeném smyslu vláda) selže, pokud slouží té hrstce na úkor mnoha, přičemž tvrdí, že slouží zájmům mnoha. Stát plní svůj účel jedině, když slouží zájmům mnoha na úkor té hrstky, která kontroluje většinu politické moci a soukromého bohatství.


Monsanto je ztělesněním jak monopolismu, tak nekalého spřažení kamarádíčků (babišů) se státem. Ale Monsanto nedrží pod krkem jen národ – přes svůj monopol na osivo, které globálně vnucuje, drží pod krkem a škrtí celý svět.

Monopoly na potraviny, energii a vodu (to, co já nazývám VYVOLENÉ zdroje) není jako monopolizovat si nikoliv nezbytné zboží a služby. Lidé musí platit, cokoliv si monopol účtuje, jelikož substituty jsou buď nedosažitelné, nesmírně drahé nebo pod kontrolou toho samého kartelu / kvazi-monopolu.

Než Monsanto rozšířilo svůj úchvat jako státem vynucovaný monopol nad osivem, tak to byly státní university a širší služby pro vyšlechtěné odrůdy osiva a ty poskytovaly osiva za nominální náklady. Během času tento veřejně vlastněný a spravovaný systém poskytující levná osiva erodoval pod tlakem ziskuchtivých soukromých firem takových jako Monsanto a pod přezíravým zanedbáváním vlády, kterou si unesly soukromé zájmy vypočítavých elit.

Předpokládané přínosy z nákladně monopolně vyvinutých GMO osiv jsou čím dále pochybnější: Plant Breeding vs. GMOs: Conventional Methods Lead the Way in Responding to Climate Change.

Rychlý pokrok technik genových sekvencí otvírá nové dveře k daleko rychlejšímu vývoji technik konvenčního šlechtitelství, které nevyžadují žádné genetické modifikace (GMO).

Kdyby Americký lid chtěl věnovat světu dárek, který by ocenily miliardy lidí, ale stál by americké občanstvo směšně mírnou částku, tak by znárodnil Monsanto a poskytl jeho osevní produkty zdarma. Aby se to provedlo, by vyžadovalo pominout všechny ty vypočítavé neoliberální fantazie, které šíří propaganda kamarádíčkovských kapitalistů (babišistů), aby tím chránili své monopoly: např. pouze zištné motivy pohání inovace, takže jen soukromé společnosti mohou zásobovat svět pokročilým osivem.

Všechna tato propaganda se peče kvůli tomu, aby se hájil monopolismus a kamarádíčkysmus (babišismus), jako by to byl kapitalismus – je to tedy Velká lež všech monopolistů a kamarádíčkovských kapitalistů (babišistů). To byl důvod k privatizaci veřejných služeb a infrastruktur, aby se tyto pak přetvořily na vysoce ziskové monopoly – tedy v přesném protikladu ke kapitalismu jako primárnímu motoru inovací.

Monsanto má hodnotu kolem 57 miliard $. Porovnejte so s federálním dluhem 18 bilionů $ nebo s náklady na celý životní cyklus odulého programu bojového letounu F-35, které dosahují 1 bilionu $. Rovněž bychom měli těch 60 miliard $ porovnat s 16,8 biliony $, které Federální rezervy půjčily těm světovým bankám, co jsou příliš velké, aby šly do basy.

Graf růst US federálního dluhu:

Zbavit svět Monsanta prostřednictvím vykoupení státem by bylo požehnáním pro lidstvo a udělat to za pouhých 57 miliard $ by byl kauf – zvláště, když uvážíte, ty 3 biliony $, co stát promrhal na ty nekonečné války podle svých vrtochů a na ty biliony dolarů, které Federální rezervy a vláda promrhaly při zachraňování vypočítavých, parazitických kartelů bank příliš velkých, aby šly do basy.

[quote align="center" color="#999999"]

  • Vážení a milí čtenáři, děkujeme, že podporujete činnost nezávislého magazínu Vědomí
  • [/quote]

    Překlad: Miroslav Pavlíček

    Zdroj: zerohedge.com