Zajímavou věcí na písemkách ve škole je, že ve skutečnosti ukazují to, jak dané individuum přemýšlí o určitém předmětu. Takové přemýšlení se však může za pár měsíců změnit. Následně pak hodnotíme lidi na základě jejich známek, které ukazují jejich znalost a kvalifikaci. Smutný fakt však je, jak moc takovým hodnocením studenty stresujeme, a jakému tlaku je vystavujeme. Někteří se kvůli špatným známkám mohou cítit dokonce i méněcenní.

Co když ale máme jiné učící metody? Co když nám způsob testování nesedne, ale i tak nerozhoduje o naší skutečné kvalifikaci? Naštěstí si tyto otázky klade čím dál tím více lidí a snad i dospějeme k tomu, že současný systém výuky není tak efektivní.