Říká se, nedovol, aby ti tisk peněz stoupl do hlavy, ale pro jednu, teď už bývalou, centrální bankéřku, je na to už pozdě. Identita dotyčné bývalé zaměstnankyně Holandské centrální banky je sice neznámá, co je ale známo, je to, že peněžní úřady Holandska vyhodily 46 ženu za to, že si po 6 z 8 let u této centrální banky bokem vydělávala peníze jako „domina prostitucí, při níž se označovala za nymfomanku vyšší třídy a vydělávala 10 000 € týdně převlečená za nacistku bičující muže.“

Ač zůstává její skutečné jméno neznámé (i když před tím pracovala jak pro ABN-AMRO, tak pro ING Bank, a je jen otázkou času, než ji její bývalí kolegové identifikují), tak její „profesionální jméno“ pro veřejnost je Conchita van der Waal, přičemž její motto je: „Čím perverzněji, tím lépe.“ Ani její role u Holandské centrální banky není známa, ale podle Irish Times zastávala „vedoucí“ pozici.

Tato prostituující centrální bankéřka (což je podle některých gramaticky nadbytečné) také „nabízela zapojení do rolí v sexuálních hrách, přičemž business magazín Quote vycházející v holandštině uvedl, že k jedné z jejích rolí, při níž byla on-line nafocena, patřila role SS komandanta.“

A než mohl kdokoliv přijít s obviněním, že tohle je jen další bulvární kachna, tak tato centrální banka opravdu potvrdila, že dostala tip ohledně dvojího života své zaměstnankyně, prošetřila tyto okolnosti, a ke konci loňského roku ji vyhodila kvůli problémům „s osobní integritou.“

Jak Irish Times také sarkasticky poukazují, je jen málo pochyb, že paní van der Waal z pracovního hlediska porušovala řád chování centrální bank, který zakazuje „neslušné chování“ – a trvá na tom, že žádný zaměstnanec by se neměl chovat způsobem, který by mohl poškodit reputaci banky nebo vést k negativní publicitě.

Banka uvedla, že všichni zaměstnanci, když žádali o práci, museli podstoupit prověřování. Z 5 469 perspektivních pracovníků, kteří byli od roku 2011 prověřováni, jich bylo 614 zamítnuto. Banka uvedla, že ty prověřovací procedury se teď revidují.

Pro „Conchitu“ je dobrou zprávou to, že jí nehrozí obvinění z trestného činu: prostituce je v Holandsku legální. Avšak od sexuálních pracovnic se očekává, že se zaregistrují u místní obchodní komory, obdrží číslo HDP a platí daň z příjmu, a vypadá to, že paní van der Waal nic z toho neudělala – čímž se vystavuje nebezpečí žaloby na doplacení daně, kterou by místní úřady s radostí vybraly, jelikož na své webové stránce stanovila sazby za své služby, a ty začínají na 450 € za hodinu a patří k tomu i její sazby za „divotvorné víkendy.“

Ovšem, že jakmile přes Dutch Quete tento příběh unikl, tak se všechny on-line vystavené obrázky „Conchity“ z internetu ztratily hned poté, co byla její identita odhalena, ale do té doby už bylo příliš pozdě.

To ale nejsou všechny špatné zprávy: může mít další potíže, protože její „S&M studio“ na kraji Amsterodamu je zřejmě budovou, kde je „nemorální“ chování výslovně zakázáno ve smluvních podmínkách, na základě nichž ji v roce 2012 údajně manžel paní van der Waal koupil.

Níže je snímek obrazovky z její nabídkové stránky z jejího, teď už nefunkčního, webu:

Jen málokdo by měl být ve zpětném pohledu výše uvedeným překvapen, když konec konců centrální bankéři v posledních 8 letech obecnou veřejnost zneužívali v perverzním smilstvu v daleko rozsáhlejším měřítku, než se toho dopouštěla Conchita, a ani za to nic platit nemuseli, penízky si prostě vytiskli.

Ve skutečnosti by leckdo mohl říci, že tahle konkrétní erosenka z centrální banky projevovala daleko více integrity než její kolegové přinejmenším v tom, že její sexuální aktivity byly dobrovolné, nikoliv nucené a nejednalo se o nedobrovolnou variantu jejího businessu, kterou její kolegové v kvádrech každodenně provádí na obecné populaci.

Zdroj: zerohedge.com